För hyresvärden är bestämmelser om hyran och hyresgästens faktiska betalning av hyran de viktigaste momenten i ett hyresförhållande. Denna utbildning behandlar just dessa moment. Syftet är att identifiera enkla hållpunkter för hur problem kan undvikas eller lösas och hur klausuler kan utformas. Kursen tar sikte på vad som gäller för lokaler.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 3,71 av 5,0 ⭐


Kursen inleds med en noggrann genomgång av de ramar som hyreslagen ställer upp för bestämmandet av hyran i avtal, detta med en koppling till vad som är branschpraxis och till vad hyresvärden bör tänka på vid avtalsskrivning.

Frågeställningar som tas upp är

– Vad som händer om parterna medvetet eller omedvetet kliver utanför vad som tillåts i hyreslagen avseende bestämmandet av hyran, vilken hyra ska då gälla mellan parterna?

– När parterna korrekt träffar avtal om hyran men felaktigt tillämpar avtalet, måste parterna då rätta en historiskt felaktig tillämpning?

Vidare behandlar kursen olika typer av säkerheter, särskilt med avseende på hur de bör utformas för att säkerställa att hyresvärden får betalt.

Om inte hyresgästen betalar hyra har hyresvärden en rad verktyg att tillgå. Beroende på hyresvärdens intressen i det enskilda fallet bör vissa verktyg väljas framför andra. Hur hyresvärdens verktyg samverkar och när de bör användas eller undvikas är komplicerat, varpå kursen även fokuserar på de taktiska överväganden som hyresvärden står inför.

Som deltagare får du kunskap om

 • Hyreslagens regler kring hyra och avtalsskrivning kring hyra
 • Säkerheter i hyresförhållanden
 • Hur hyresvärden kan agera om hyresgästen inte betalar hyra

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursens innehåll i detalj.

Målgrupp

Advokater och jurister verksamma i fastighetsbranschen, samt affärsansvariga, förvaltare, uthyrare, ekonomichefer och investerare i fastighetsbranschen. Kursen hålls ur ett hyresvärdsperspektiv.

Syfte med utbildningen

Efter kursen har du fått en gedigen genomgång av hyresvärdens möjligheter att träffa avtal om hyran för lokal och de vanligaste säkerheterna på marknaden. Du kommer även att erhålla en översikt av de verktyg som står till buds om hyresgästen inte betalar hyra i tid samt en förståelse för när vissa verktyg bör användas eller undvikas.

Övrigt

Rättsfallssamling tillhandahålls.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Hyreslagens regler om hyra

 • Hyreslagens bestämmelser om hur hyresvärden får ta ut hyra.
 • Tidpunkten för betalning av hyra
 • Genomgång av Fastighetsägarnas formulär 12B.3 (2018) såvitt avser hyra
 • Vad händer om parterna avtalar i strid med hyreslagens regler vad gäller hyra?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Specialfrågor

 • Vad händer om parterna tillämpat avtalet fel under hyresförhållandet?
 • Preskription av hyresfordran
 • Risker med att avvika från vad som tillåts i hyreslagen avseende hyra vid uppsägning för villkorsändring.
 • Vad gör hyresvärden om betalning av hyra misstänks ha samband med penningtvätt eller brottslig verksamhet?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Säkerheter

 • Översiktlig genomgång av säkerheter på marknaden, såsom moderbolagsborgen, bankgaranti, on demand-garanti och deposition
 • Viktiga klausuler som bör vara med i respektive säkerhet
 • Kopplingen till hyresavtalet, till exempel om hyresavtalet villkoras av att säkerhet tillhandahålls i tid
 • Tilläggsavtal till hyresavtal; påverkas säkerheten?
 • Hyreslagens regleringar om säkerhet samt bestämmelser i preskriptionslagen.
 • Måste hyresvärden meddela en borgensman när hyresgästen inte fullgör sina skyldigheter?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Om hyresgästen inte betalar hyra

 • Hyresvärdens verktyg och deras fördelar och nackdelar:
 • Krav på fullgörelse (inkasso, bf eller domstol)
 • Hävning (förverkandeuppsägning)
 • Säkerhetsåtgärder (kvarstad, mm)
 • Konkursansökan
 • Om hyresgästen deponerar hyra hos länsstyrelsen
 • Hyresgästens konkurs
 • Företagsrekonstruktion i hyresgästen
 • Anstånd med betalning av hyra
 • Bör säkerhet tas i anspråk?
 • Taktiska överväganden och sammanvävning – hur bör hyresvärden agera om den vill att hyresgästen ska flytta respektive inte flytta

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 11 maj kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Magnus Ahlström
Advokat och delägare
Läs mer