Kursen ger dig kunskap om bland annat:

Praktisk lönesättning

Rättsliga utgångspunkter

Operativ lönesättning vs strategisk lönesättning

Detta är kursen som ger dig utökad kunskap om hur du som chef kan använda lönen som styrmedel och motivationsfaktor för dina medarbetare. Föreläsare Georg Frick kommer utifrån rättsliga utgångspunkter att behandla lönebildning, lönesättning och lönesamtal.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,75 av 5,0 ⭐


I dag tillämpar många organisationer individuell lönesättning. Då utgår lönesättningen från varje medarbetares arbetsresultat med utgångspunkt i den individuella måluppfyllelsen. Detta ställer höga krav på chefen, han eller hon ska vara insatt i lönekriterier och olika avtalsformer, ställa upp riktlinjer för lönesättning och genomföra själva lönesamtalet.

Lönen som sådan kan vara ett effektivt styrmedel för chefer. Används det rätt kan det vara en stark motivator som skapar drivkraft hos anställda att prestera mer. Likväl kan den fungera tvärtom.


Skicklig föreläsare som gett fantastiska verktyg att praktisera! Har varit en stor hjälp att bena ut begrepp och gett metod i arbete.

Jonna Tingberg, deltagare på kursen i november 2023


För att stärka dig i din roll som chef kommer denna kurs ge dig verktyg för att ta dig an dessa frågor för att optimera det praktiska lönearbetet. Genom att ha rätt kunskap kan lönesättningen bli ett strategiskt verktyg. Detta kräver även en medveten strategi om hur organisationen ska arbeta med lönebildning.

Kursens mål är att stärka deltagarna i rollen som arbetsgivare. Kursen ger operativ kunskap om lönesättning och lönesamtal. Kursen består av föreläsningar, diskussion och case.

Under denna praktisk inriktade kurs får du kunskap om bland annat:

 • Lön som styrmedel
 • Lön som motivationsfaktor
 • Rättsliga utgångspunkter
 • Lönesättning och diskrimineringslagen
 • Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
 • Lönekriterierna betydelse
 • Operativ lönesättning vs strategisk lönesättning
 • Lönesättning och grundkrav i anställningen
 • Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
 • Lön och andra anställningsförmåner
 • Dialog om lön, inte förhandling eller monolog
 • Lönesamtal och medarbetarsamtal
 • Förberedelse inför ett samtal
 • Att genomföra ett samtal
 • Efterarbete
 • Praktisk lönesättning

Målgrupp:

Chefer med personalansvar som tillämpar individuell lönesättning. Även HR-chefer och HR-specialister har stor behållning av kursen.

Kursdokumentation:

Kortfattad digital kursdokumentation ingår i kursavgiften, specifikt framtagen för kursen. Vi rekommenderar även boken Lönesamtal: handbok för chefer av Georg Frick, som inte ingår i kursavgiften. Du beställer enklast boken via Frick Publishing eller Adlibris.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Lön som styrmedel
Lön som motivationsfaktor
Rättsliga utgångspunkter
Lönesättning v/s diskrimineringslagen

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Arbetsresultat och inte personliga egenskaper
Lönekriterierna betydelse
Operativ lönesättning v/s strategisk lönesättning
Lönesättning och grundkrav i anställningen

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Praktisk lönesättning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fokus på hela lönen, inte bara lönehöjning
Lön och andra anställningsförmåner
Dialog om lön, inte förhandling
Dialog om lön, inte monolog
Lönesamtal och medarbetarsamtal
Förberedelse inför ett samtal
Att genomföra ett samtal

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

22 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 22 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Georg Frick
Arbetsrättskonsult
Läs mer