Tack vare DO’s lättillgängliga stöd i arbetet med att uppfylla Diskrimineringslagens krav, har många företag och organisationer tagit ett rejält kliv framåt vad gäller dessa frågor. Lika många har insett att mångfald innebär så mycket mer än att bara verka inom lagens ramar.

Förutom det stora mervärde som hägrar i mångfaldens spår, kan det fortfarande vara både luddigt och diffust att arbeta med dessa frågor i praktiken.

Vi vill med denna kurs ge dig ett perspektiv på mångfald och därmed förenkla implementeringen av en mångfaldskultur. Vi kallar detta perspektiv för inkludering. Vi vill ge dig direktanvändbara tips och en förenklad syn på en av de absolut viktigaste nutidsutmaningarna och framtidsframgångarna – mångfald och inkludering. Vi vill också glänta på dörren till en ny, inkluderande tid, där vi kan nå så mycket längre än vi gör idag.

Under dagen kommer vi titta på hur ett framgångsrikt inkluderingsarbete kan se ut.  Du kommer även att få fördjupande kunskaper i hur ansvaret för mångfald och inkludering kan genomsyra ledningsgrupp, chefer och vidare hela organisationen.

Vi kommer att ta upp vilka fallgropar som finns i vår strävan efter mångfald och inkludering och hur det kan se ut om vi missar var gränserna för vår ambition går.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur mångfaldsarbete kan se ut i praktiken
 • Varför ”inkluderande” förenklar arbetet med mångfald
 • Tips på viktiga framgångsfaktorer i arbetet
 • Vilka resultat ett inkluderande perspektiv kan ge
 • Fallgropar och gränsdragning i mångfaldsarbetet

Målgrupp

HR-chefer, HR-businesspartners, HR-specialister

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Hur har utvecklingen av jämställdhets- och mångfaldsfrågan sett ut över tid i Sverige och varför mångfaldsfokuserade företag och organisationer vinner i längden.

 • 10.30 – 11:45

  Pass II
  Vad händer om vi byter ut ordet mångfald till inkludering? Vi tittar på hur inkluderingsperspektivet kan hjälpa ditt företag att ta nästa avgörande steg i mångfaldsarbetet. Övning: Hur inkluderande är er företagskultur i vardagen?

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Utmaningar och fallgropar i mångfaldsarbetet. Case och övning: hur arbetar vi med kulturkrockar i vår mångfaldsorganisation? Hur förklarar vi att inkludering ibland innebär exkludering av vissa beteenden?

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Genomgång av ”must does och dont’s”, vi tar hjälp av varandra för att formulera en hejdundrande slagkraftig rubrik för vårt fortsatta mångfaldsarbete.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.