Denna kurs handlar om den inte ovanliga situationen att flera personer har begått brott tillsammans samt närmare hur man ska bedöma varje individs ansvar i dessa fall. Kursen belyser de allmänna medverkansreglerna i BrB 23:4; (med)gärningsmannaskap, anstiftan och medhjälp.

Närmare analyseras även begreppet ”tillsammans och i samförstånd” och hur det relaterar till medgärningsmannaskapet. Kursen tar upp rent begreppsliga frågor men också praktiska och taktiska överväganden från en försvarares synvinkel. Slutligen berörs även hur straffvärdet påverkas avseende vilken roll som tillskrivs den medverkande.

Som deltagare får du kunskap om

  • Förståelse för medverkansreglernas utformning
  • Närmare kunskap och förståelse för relevanta begrepp så som ”tillsammans och i samförstånd”
  • Praktiska tips för hur man som försvarare ska förbereda mål av detta slag

Målgrupp

Kursen vänder sig i huvudsak till advokater som arbetar med straffrätt.

Syfte/mål med utbildningen

Målet med kursen är att deltagaren ska få såväl teoretiska som praktiska kunskaper i hur man bäst företräder klienter som åtalats för att ha begått brott tillsammans med andra.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

26 okt 2022

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal: Stockholm

Fåtal platser

On demand

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 26 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Solveig Sörlien
Advokat
Läs mer