Välkommen till vår nya praktiska kurs om medling i ekonomiska familjerättsliga tvister med advokat Marie Wessel.

Kursen kommer gå igen många praktiska och svåra frågor avseende medling, dess fördel och nackdel, vem som bör väljas till medlare, hur medlingsprocessen bedrivs, hur klienterna ska förberedas på medlingsprocessen, tankar vid upprättande av förlikningsavtalet, kostnaden för ett medlingsförfarande.

Som deltagare får du kunskap om

  • När kan medlingsförfarandet vara bra
  • Hanteringen av medlingsprocessen
  • Kostnader
  • Vilken typ av medlare är lämplig
  • Praktiska tankar avseende processen

Övrigt

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i priset):

  • Medling som tvistlösning av Dan Engström
  • Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister av Dan Engström

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och jurister som arbetar med familjerättsliga problemställningar av ekonomisk karaktär.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Regelverket avseende medling och vilken typ av tvister och vilken typ av klienter passar medling för

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Vem bör väljas till medlare
Hur upphandlas medlaren
Uppdragsavtalet

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Förberedelse för klienten inför medlingsprocessen
Medlingsprocessen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Utformningen av förlikningsavtalet
Kostnader

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

14 sep 2022

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal: Stockholm

Fåtal platser

On demand

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 14 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer