Under kursen gås igenom bl.a. de olika miljöbrotten, såsom t.ex. otillåten miljöverksamhet och försvårande av miljökontroll.

Vidare talas om sanktionsmöjligheterna enligt miljöbalken samt de olika myndigheternas ansvar och roll kopplade till miljöbrotten (tillsynsmyndighet, polis, åklagare, domstol). Under kursen pratar vi även om processen vid de olika myndigheterna (t.ex. tillsynsmyndighetens skyldigheter, förundersökningen m.m.). Under kursen diskuteras även grundläggande straffrättsliga principer såsom oskuldspresumtionen, rätten till försvarare, skillnaden mellan uppsåtligt brott och oaktsamhet samt reglerna om företagsbot.

Under kursens del om miljöskadestånd är utgångspunkten reglerna i 32 kap. miljöbalken, men visst fokus läggs även på principer för ersättningens bestämmande och andra typer av skadestånd än de som återfinns i 32 kap. miljöbalken, t.ex. dammbrott.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De centrala miljöbrotten
 • Processen vid tillsynsmyndigheten, polisen och i domstolen
 • Påföljder
 • De centrala skadeståndsrättsliga bestämmelserna i miljöbalken

Målgrupp:

Du som arbetar som miljöansvarig vid industrier eller vid exploateringar eller på annat sätt bedriver verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken, miljöinspektörer och andra tillsynspersoner. Även för övriga tillsynspersoner och verksamhetsutövare, d.v.s. miljöansvariga inom bolag, myndigheter och dylikt.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:00

  Pass I

 • 10:15-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:00

  Pass III

 • 14:15-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas