Kursen är inriktad på frågeställningar som rör företagens praktiska momshantering. Vi går även igenom områden som ofta ger upphov till risker vid momshantering eller som är föremål för prioriterad granskning. Målet är att kursen ska hålla dig uppdaterad gällande de breda momsfrågorna så att du undviker kostsamma fel och istället kan fokusera på förbättrad lönsamhet i företaget.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,77 av 5,0 ⭐


Inledningsvis går vi igenom praktiska frågor rörande redovisning av moms, tidpunkter samt frågor kopplade till momsdeklarationen. I detta avsnitt redogör vi även för momshanteringen kopplad till exempelvis rabatter, vouchrar samt momsredovisning vid leasing och avbetalningsköp.

Vi redogör för de praktiska problem som kan dyka upp vid bedömningen huruvida avdragsrätt föreligger eller inte. Har företaget begränsad avdragsrätt? Finns risk för skattetillägg vid felaktigt momsavdrag?  Detta är frågor som behandlas under kursen. Vi går även igenom aktuell momshantering i koncerner, felprisregeln, avdragsrätt samt momshantering vid blandad verksamhet.

Reglerna kring momsredovisning vid internationell handel är komplexa och fel kan bli mycket kostsamma. Under kursen varvar vi teori med mängder av praktiska exempel. Vi går bland annat igenom varuhandel mellan EU-länder, frågeställningar rörande import och export samt momshantering vid tjänstehandel. Under kursen berör vi även de nya reglerna vid distanshandel inom EU.

Vi avslutar kursen med en praktisk genomgång av momsfrågor på fastighetsområdet och berör då bland annat frivillig skattskyldighet samt momshantering vid uppförande av byggnad. Vi går även igenom reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

  • Redovisning av in- och utgående moms, faktureringsregler
  • Hantering av moms i samband med rabatter och utställande av vouchrar
  • Avdragsrätt för ingående moms – vad gäller? Blandad verksamhet.
  • Aktuell momshantering i koncerner, felprisregeln
  • Utlägg & vidarefakturering
  • Praktiska frågeställningar rörande internationell handel och de nya reglerna gällande distanshandel inom EU.
  • Fällor & fel gällande fastighetsmoms samt omvänd byggmoms

Målgrupp:

Kursen riktar sig till de som kommer i kontakt med Mervärdesskattelagen i olika sammanhang, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med momsfrågor. Utbildningen är till för dig som behöver det breda kompetensen rörande rättsområdet.

Nivå/förkunskaper:

Kursen är fokuserad på praktiska momsfrågor, fällor och fallgropar men också möjligheter. För att tillgodogöra sig kursen krävs därför inga särskilda förkunskaper.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Redovisning av in- och utgående moms.
Redovisning och deklaration av moms samt faktureringsregler.
Hantering av rabatter, vouchrar samt leasing.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Avdragsrätt för ingående moms.
Aktuell momshantering i koncerner, felprisregeln, avdragsrätt samt blandad verksamhet.
Utlägg samt vidarefakturering.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Internationell handel.
Genomgång av varuhandel mellan EU-länder, frågeställningar rörande import och export samt momshantering vid tjänstehandel.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Fastighetsmoms.
Aktuella frågeställningar inom fastighets- samt byggbranschen samt fällor och fel men också möjligheter.
Frivillig skattskyldighet, uppförandeskede samt omvänd byggmoms.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

25 Sep 2023

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 25 Okt 2023

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

08 Mar 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 08 Apr 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Pia Hedberg
Skattejurist
Läs mer