Reglerna kring momshantering är krångliga, det görs oförutsägbara tolkningar, ständiga förändringar samt anpassningar till EU – vilket gör att alla företag berörs. Reglerna är komplicerade, svåra att tyda och blir därmed lätta att hantera felaktigt. Det kan innebära oönskade konsekvenser som till exempel straffavgifter och andra onödiga kostnader.

Inledningsvis går vi igenom alla nyheter på området, aktuella rättsfall samt ställningstaganden från Skatteverket. Under dagen varvas teori med praktiska exempel, aktuella rättsfall samt ställningstaganden som spänner över flera områden.

Vi går igenom bestämmelserna om var olika tjänster och varor ska beskattas inom EU. Redovisning och rapportering av försäljning av tjänster och varor till och från andra EU länder är också ett viktigt moment att kunna hantera. Det är också nödvändigt att veta vilka dokument som du måste ha för att kunna bevisa att du har hanterat din försäljning momsmässigt korrekt.

Den 1 juli 2021 trädde nya momsregler i kraft som påverkar företag som bedriver distansförsäljning av varor till konsumenter i annat EU-land. Reglerna träffar också företag som tillhandahåller vissa tjänster till privatpersoner som har anknytning till andra EU-länder. Vi går igenom de nya reglerna, med fokus på att det i vissa fall blir möjligt att undvika momsregistrering i andra EU-länder.

Inom fastighetsmomsen finns många komplicerade områden som du måste behärska för att kunna ge goda råd och fatta bra beslut. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel, fel som kan kosta mycket pengar. Under kursdagen koncentrerar vi oss på den praktiska hanteringen av moms inom bygg och fastighetsbranschen. Vidare uppkommer ofta frågeställningar hur momsen ska hanteras i samband med omstruktureringar samt paketeringar av fastigheter.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad då det hela tiden sker förändringar. För att undvika negativa momskonsekvenser och optimera företagets resultat bör alla gå en momskurs vartannat år för att hålla sig uppdaterad.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Nyheter på momsområdet
  • Nya regler 2021 samt kommande förslag 2022
  • Aktuella rättsfall samt förhandsbesked och EU domar under 2021
  • Aktuella ställningstaganden från Skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning
  • Nya momsregler för e-handel 2021
  • Vad är på gång inom EU som påverkar rättstillämpningen i Sverige?
  • Aktuella frågeställningar rörande fastighets- samt byggmoms

Målgrupp:

Kursen riktar sig till de som kommer i kontakt med Mervärdesskattelagen i olika sammanhang, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med momsfrågor. Utbildningen är till för dig som behöver klara av företagets svåraste momsfrågor.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Nya förslag och beslut på momsområdet.
Aktuella lagändringar samt förslag till nya regler på momsområdet.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Aktuella ställningstaganden från SKV under året 2021. Vissa ställningstaganden berör SKV:s tolkning av rättsläget efter vissa relevanta domar. Andra ställningstaganden klargör SKV:s syn rörande vissa lagändringar.

Aktuella domar från såväl EU-domstolen som från svenska domstolar samt vilken praktisk effekt dessa får för svenska företag.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Aktuell momshantering i koncerner, felprisregeln, avdragsrätt samt blandad verksamhet.
EU:s nya e-handelspaket och de nya reglerna som trädde ikraft 1juli 2021 gällande distanshandel.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Vissa aktuella frågeställningar inom fastighets- samt byggbranschen samt fällor och fel men också möjligheter.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – den 17 december 2021 kommer även  att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Pia Hedberg
Skattejurist
Läs mer