Vad är nytt och vad är på gång inom lagstiftning och normgivning vid redovisning? Denna kurs är för dig som vill ta del av redovisningsnyheter för onoterade företag och deras kopplingar till skatterätten och praktisk hantering enligt BAS-kontoplanen. Kursen kommer gå igenom redovisningsnyheter för onoterade företag från bland andra Bokföringsnämnden och BAS‐kontogruppen samt aktuella rättsfall om redovisning.

Livesändning – kurstillfället den 17 november och 18 november 2021 kommer även att livesändas via Zoom. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Genomgången görs med en helhetssyn, där redovisningsnyheternas kopplingar till skattereglerna diskuteras och hur nyheterna kan hanteras praktiskt, till exempel enligt BAS‐kontoplanen. Vilka val kan vi göra? Fördelar och nackdelar? Nyheter från Rådet för finansiell rapportering berörs också, med fokus på hur redovisningsreglerna för onoterade företag kan komma att påverkas.

Kursen ger dig en bra orientering både om nya regler och om tillämpningen av dem. Vi illustrerar tillämpningen med praktiska exempel och rättsfall. Från regler till bokföring. Från bokslut till deklaration.

Vi går bland annat igenom följande:

 • Nyheter i lagstiftningen
 • Utredningen om en modernare bokföringslag
 • Nyheter från Bokföringsnämnden (BFN)
 • Nyheter från BAS-kontogruppen
 • Nyheter från Rådet för finansiell rapportering (RFR)
 • Nyheter från Bolagsverket
 • Nyheter från Srf konsulterna och FAR
 • Vad händer inom IASB, EU och RFR? Och hur påverkar det onoterade företag?
 • Rättsfall på redovisningsområdet

 

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, ekonomichefer, redovisningsansvariga, skatteansvariga, skatterådgivare, controllers och andra som behöver vara uppdaterade på redovisningsområdet och dess skattekopplingar.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Nyheter från Bokföringsnämnden

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Nyheter från Srf konsulterna, FAR, BAS-kontogruppen och Bolagsverket

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Lagstiftning – Nyheter 2021
  Lagstiftning – Vad är på gång
  Betänkandet 30 juni 2021 om en modernare bokföringslag

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Normgivningskedjan globalt (IASB) – regionalt (EU) – nationellt (Sverige)
  Rättsfall

 • 16.00-

  Kursen avslutas.