Kursens syfte är att belysa behandlingen och problemen avseende pensioner och försäkringar vid bodelning och arv.

Livesändning – kurstillfället den 14 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Frågor avseende problematiken kring fåmansföretagarnas tjänstepensioner gås igenom och vi kommer även att behandla så kallade direktpensioner. Skillnader mellan testamente och förmånstagarförordnanden och därtill hörande frågor behandlas med handfasta råd och praktiska lösningar.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Värdering av försäkringar vid bodelning
 • Hantering av tjänstepensioner vid bodelning
 • Skillnaden av testamente och förmånstagarförordnande
 • Jämkning av förmånstagarförordnande
 • Huruvida försäkringar ska ingå i beräkningen av efterarvet
 • Avräkningsskyldighet avseende försäkring
 • Försäkring och vederlagsregel
 • Användande av försäkringar vid generationsskifte

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, bouppteckningsförrättare, generationsskifteskonsulter mfl.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:00

  Pass I

 • 10:00-10:15

  Fikapaus

 • 10:15-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:30

  Pass III

 • 14:30-14:45

  Fikapaus

 • 14:45-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas