Kursens syfte är att belysa behandlingen och problemen avseende pensioner och försäkringar vid bodelning och arv.

Frågor avseende problematiken kring fåmansföretagarnas tjänstepensioner gås igenom och vi kommer även att behandla så kallade direktpensioner. Skillnader mellan testamente och förmånstagarförordnanden och därtill hörande frågor behandlas med handfasta råd och praktiska lösningar.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

  • Värdering av försäkringar vid bodelning
  • Hantering av tjänstepensioner vid bodelning
  • Skillnaden av testamente och förmånstagarförordnande
  • Jämkning av förmånstagarförordnande
  • Huruvida försäkringar ska ingå i beräkningen av efterarvet
  • Avräkningsskyldighet avseende försäkring
  • Försäkring och vederlagsregel
  • Användande av försäkringar vid generationsskifte

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, bouppteckningsförrättare, generationsskifteskonsulter mfl.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

13 Dec 2022

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 13 Jan 2023

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 14 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 10
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer