Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Kursen i personalekonomi fokuserar både på de grundläggande ekonomiska principerna för att hantera personal och dess kostnader i en organisation, samt den nya personalekonomin som behövs i ljuset av det paradigmskifte vi är i.

Vi kommer täcka in ämnen som prestation, effektivitet och beräkningar av personalkostnader samt kalkyler för investeringar för exempelvis en god arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

I den moderna ekonomin, med nya tekniska innovationer, har arbetslivet förändrats radikalt, med snabbare förändringar vad gäller kompetens och allt större press och högre krav på prestation. På vissa håll har det fått till följd att psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetare blivit allt vanligare. Det har också lett till kompetensbrist för många företag.

Hur medarbetarnas arbetsmiljö är har en betydande inverkan på företagets ekonomi och produktivitet, vilket gör det viktigt för företag att förstå de verkliga kostnaderna för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Denna kurs kommer att utforska båda sidor av myntet:

 • Den intäktsgenererande och prestationsdrivna delen som handlar om grundläggande koncept och metoder inom personalekonomi för att företag ska hålla sig konkurrenskraftiga och effektiva, samtidigt som de upprätthåller en hälsosam och motiverande arbetsmiljö för sina anställda.
 • Den icke önskade aspekten av personalkostnader som handlar om kostnaderna för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetare och dess inverkan på företagets resultat.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Arbetskraftskostnader
 • Sjukfrånvarokostnader
 • Hälsobokslut och hållbarhetsrapportering
 • Personalnyckeltal
 • Personalstatistik
 • Individbaserat synsätt på prestation och beräkningar utifrån olika roller
 • Business Case  – att köpa sig kapacitet och kompetens
 • Kompetensförsörjning utifrån
 • Vilka etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid ekonomisk kalkylering inom hälsoområdet?

Målgrupp:

Kursen är till för dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR eller ha en roll som chef/arbetsledare med personalansvar. Kursen kan också vara användbar för dig som jobbar på en ekonomiavdelning.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Personalekonomi – Vad är ekonomi och personalekonomi? Varför är det viktigt? Vilka förändringar ser vi i omvärlden och nya förutsättningar kring beräkningar runt personalkostnader.

Hur kan man göra beräkningar på investeringar i kompetens och hållbara företag? Kalkylmodell.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Kompetensförsörjningen och en dålig arbetsmiljö vet vi är kostsamt för företag och organisationer – men HUR kostsamt är det? Hur skulle en alternativ kalkyl kunna se ut?

Hur påverkas vårt synsätt när vi delar upp medarbetare utifrån business value add – direkta och indirekta kostnader /intäkter. Vad är goda och onda kostnader när det gäller medarbetare.

Health and Safety – går det att beräkna. Om det gör det hur kommer det sig att vi ändå inte gör investeringarna för att skapa hållbart ledarskap? Vad kostar sjukfrånvaron?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Hur beräknar vi prestation ekonomiskt?

Produktivitet, innovation och kultur. Vilken potential ligger i att ändra beräkningsgrunderna från FTE till mer specificerad syn som räknar in prestation, frisknärvaro, sjukdom, skills, arbetsförmåga.

Biased decision kring medarbetares hälsa och prestation. Vässa dina argument för att få igenom din investering. Några exempel och business case.

Kompetens som grund för omställning och ekonomiska beräkningar på avslut.

LAS och laslistor – där vi inte får individualisera vårt arbetssätt. Eller får vi det?

Vilka alternativ finns? Hur räknar vi på det?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Hur beräknar vi kickback på hälsofrämjande och prestationshöjande insatser? Vad tjänar företaget på att ha en väl fungerande uppföljning med rehab och prehab? Vilka är förtjänsterna med att medvetet räkna på och fatta beslut kring rehabilitering respektive förebyggande och hälsofrämjande åtgärder?

Vad kostar sjukfrånvaro?

Gör en kalkyl på hälsoförbättrande åtgärder och hur räknar man hem insatser för personalen?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

27 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 27 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Kristina Elliot
Managementkonsult
Läs mer