Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Det har en längre tid varit ytterst oklart hur en bedömning av en bostadsrättsförenings skattestatus skall gå till. Det har funnits 2 metoder för att bedöma detta – en taxeringsvärdemetod och en hyresmetod. Taxeringsvärdemetoden gynnar oftast föreningar medan hyresmetoden missgynnar föreningar.

Skatteverket menar nu att det endast finns en metod att tillgå – hyresmetoden. Detta trots att Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i dec 2021 meddelat en dom av vilken det framgår att för att en förening skall bedömas såsom ett privatbostadsföretag, som är undantaget från inkomstskatt, skall minst 60 % av taxeringsvärdet belöpa på bostäder upplåtna till medlemmar.

Skatteverket tillämpar inte denna dom utan menar att det är de taxerade hyrorna för bostäder och lokaler som skall jämföras och om inte bruksvärdeshyran för bostäderna representerar minst 60 % av föreningens totala hyresvärde, är föreningen att betrakta som ett oäkta bostadsföretag.

Detta förhållningssätt strider bland annat mot Inkomstskattelagen och det har föranlett att det pågår ett stort antal processer på Skatteverket och i domstolar. Det har också lett till att det råder en förvirring bland bostadsrättsföreningars styrelser – är föreningen ett privatbostadsföretag eller inte, hur skall uttagsbeskattning ske, kan värdeåret i fastighetstaxeringen rättas till om det är för lågt, hur kommuniceras denna fråga gentemot Skatteverket, riskerar föreningen skattetillägg osv?

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Beskrivning av Inkomstskattelagen, Skatteverkets rättsliga vägledning samt praxis
 • Genomgång av de två metoderna
 • Vad är kvalificerad verksamhet och vad är icke kvalificerad verksamhet?
 • Vid vilken tidpunkt görs bedömningen av en förenings skattestatus?
 • AFT 2025 – samtliga bostadsrättsföreningar skall avlämna en fastighetsdeklaration senast den 1 nov 2024. I denna deklaration skall föreningarna lämna uppgifter om bruksvärdeshyra för bostäder och marknadsmässig hyra för lokaler. Vi går igenom vad som är vad och hur ni skall tänka när ni deklarerar era fastigheter för att slippa bli ett oäkta bostadsföretag dvs. oäkta;
 • Problematik kring värdeår
 • Skatteverkets rekommenderade genomsnittshyror
 • Bruksvärdeshyra i fastighetstaxeringssammanhang – vad är det?
 • Marknadsmässig hyra för lokaler – är det något av ersättningen som ni inte skall deklarera?
 • Deklarationsstrategi
 • Kommunikation med Skatteverket
 • Begära omprövning eller överklaga felaktiga beslut?
 • Sammanfattning

Målgrupp:

 • Auktoriserad redovisningskonsult, Auktoriserad revisor, Redovisningskonsult, Skatterådgivare, Fastighetschef, Fastighetsförvaltare, Advokat samt Skattejurist
 • Förvaltare av bostadsrättsföreningar
 • Styrelser i föreningar

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 12:00
Pass II

12.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

16 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

On Demand
T.o.m. 16 Okt 2024

Utbildningstimmar: 3

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen är en halvdagskurs och pågår mellan 09:00-12:00.

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Annika Arnström
Senior skattejurist
Läs mer