I en föränderlig tid där många verksamheter behövt anpassa sig har den ständigt aktuella frågan om omplacering blivit ännu viktigare. Välkommen till en fördjupningskurs med vår populära föreläsare, advokat Tobias Normann, med fokus på de svåra frågorna vid omplaceringar – och hur man löser dessa i praktiken.

Kurstillfället den 8 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Omplaceringsbegreppet är en grundpelare i anställningsskyddet. Att behärska reglerna kring omplacering är centralt för att förstå arbetstagares och arbetsgivares respektive rättigheter och skyldigheter.

Kursen är en fördjupning inom omplacering, där vi går igenom begreppets uppbyggnad och roll i anställningsskyddet och hur det har tillämpats i Arbetsdomstolens praxis. Föreläsaren kommer att varva föreläsningar med case-övningar i grupp.

Kursen innehåller en genomgång av omplaceringsrättens och omplaceringsskyldighetens olika delar och hur en omplacering kan genomföras, både inom ramen för ett pågående anställningsförhållande och i samband med uppsägning. Under kursen behandlar vi vanliga fallgropar, riskerna och sanktionerna om man gör fel och hur omplaceringsskyldigheten kan användas taktiskt i svåra uppsägningssituationer

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad är arbetsgivares omplaceringsrätt respektive omplaceringsskyldighet?
 • Var går gränsen för arbetsgivares omplaceringsrätt respektive omplaceringsskyldighet?
 • Hur ser omplaceringsskyldigheten ut i samband med arbetsbrist?
 • Hur ser omplaceringsskyldigheten ut i samband med uppsägning på grund av personliga skäl?
 • Vad har arbetsgivare för omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering och arbetstagares sjukdom?
 • Hur får arbetsgivare omplacera arbetstagare inom ramen för pågående anställning?
 • Finns det någon omplaceringsskyldighet vid avskedande?
 • Vilka sanktioner kan arbetsgivare drabbas av vid en felaktig omplacering?
 • Vilka typiska falluckor finns det i samband med omplacering och vad kan arbetsgivare göra för att undvika dessa?
 • Hur kan omplaceringsskyldigheten / omplaceringsrätten användas taktiskt?
 • Vad finns det för specialregler som begränsar omplaceringsrätten?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater och jurister men även personer i chefsroll, eller personer med personalansvar eller som annars arbetar med HR-frågor eller arbetsrätt.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.