Att skriva tydliga testamenten är bland det svåraste som finns och det uppkommer dagligen tolkningsproblem vid verkställighet av testamentsförordnanden. Ärvdabalkens regler om hur ett testamente ska tolkas är komplicerade och rättspraxis är mycket omfattande. Välkommen till en ny kurs under ledning av Marie Wessel, en av Sveriges främsta advokater inom familjerätt.

Kursen kommer gå igen många praktiska och svåra frågor avseende upprättande, tillämning och tolkning av testamenten, komplikationer vid tolkning av testamenten samt olika typer av testamenten.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Testationsfrihetens gränser
 • Olika typer av förordnanden
 • Att tänka på vid upprättande av testamentet
 • Olika praktiska frågeställningar vid upprättandet
 • Återkallelse
 • Tolkning av testamente genom fastställande av testators s.k. faktiska vilja
 • Tolkning av testamente genom fastställande av testators s.k. hypotetiska vilja
 • Rättspraxis

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och jurister inom bank och försäkring samt begravningsbyråer där man är delaktig i upprättandet av testamenten eller stöter på testamenten vid dess tillämpning.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Gränser för vad ett testamente kan omfatta
  Olika typer av förordnanden
  Att tänka på vid upprättande

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Praktikfall avseende testamentskrivning

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Diverse frågeställningar vid upprättande

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Tolkning av testamentet och vad bör göras för att minska tolkningsproblemen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.