Att skriva tydliga testamenten är bland det svåraste som finns och det uppkommer dagligen tolkningsproblem vid verkställighet av testamentsförordnanden. Ärvdabalkens regler om hur ett testamente ska tolkas är komplicerade och rättspraxis är mycket omfattande. Välkommen till en ny kurs under ledning av Marie Wessel, en av Sveriges främsta advokater inom familjerätt.

Kursen kommer gå igen många praktiska och svåra frågor avseende upprättande, tillämning och tolkning av testamenten, komplikationer vid tolkning av testamenten samt olika typer av testamenten.

Som deltagare får du kunskap om

  • Testationsfrihetens gränser
  • Olika typer av förordnanden
  • Att tänka på vid upprättande av testamentet
  • Olika praktiska frågeställningar vid upprättandet
  • Återkallelse
  • Tolkning av testamente genom fastställande av testators s.k. faktiska vilja
  • Tolkning av testamente genom fastställande av testators s.k. hypotetiska vilja
  • Rättspraxis

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och jurister inom bank och försäkring samt begravningsbyråer där man är delaktig i upprättandet av testamenten eller stöter på testamenten vid dess tillämpning.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Gränser för vad ett testamente kan omfatta
Olika typer av förordnanden
Att tänka på vid upprättande

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Praktikfall avseende testamentskrivning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Diverse frågeställningar vid upprättande

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Tolkning av testamentet och vad bör göras för att minska tolkningsproblemen

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 22 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer