Momsområdet är väldigt brett då den absoluta majoriteten av alla transaktioner som görs omfattas av momsregler. Under denna kurs kommer Jan Kleerup att behandla hela området och ge djupgående redogörelser för en rad olika scenarion som kan komma att aktualiseras när det kommer till transaktioner och omstruktureringar.

Exempel på områden som kommer att behandlas är koncerner, fastigheter och internationella transaktioner.


”Väldigt bra föreläsare inom ett aktuellt ämnesområde.”

Jörgen, kursdeltagare september 2023


 

Moms i koncerner

Kursen inleds med en genomgång av vad som generellt gäller i momshänseende inom en koncern, så som till exempel när tjänster utförs mellan koncernbolag utan ersättning. Vi kommer även att ta upp situationer som när fastigheter hyrs ut mellan koncernbolag eller om en koncern hyr lokaler med vidareuthyrning till andra koncernbolag behandlas. Vid omstruktureringar av koncerner kan försäljning av olika delar inom koncernen ske antingen som bolag eller som inkråmsöverlåtelser. Här gäller olika momsregler.

Moms vid fastighetsaffärer

När fastigheter överlåts i samband med en omstrukturering är det många momsregler att känna till. Vet du exempelvis om:

  • Rätten till avdrag förändras för ingående moms?
  • Man blir skyldig att jämka tillbaka tidigare avdrag för ingående moms?
  • Man kan utnyttja möjligheten att få tillbaka s.k. investeringsmoms som säljande bolag erlagt men inte återfått?

Detta och mycket mer kommer Kleerup att svara på under dagen.

Moms i nationella och internationella transaktioner

Vidare behandlas momsfrågor i samband med internationella transaktioner och omstruktureringar där det är viktigt att känna till vad som gäller för moms då exempelvis advokattjänster och konsulttjänster köps från andra länder. Vid transaktioner är det dessutom viktigt att känna till vad som gäller för regler vid så kallade kedjetransaktioner med flera parter inblandade.

Vad gäller transaktioner behandlas försäljningar av fastigheter, företag, investeringar, personbilar, aktier m.m. samt vad som gäller rätten till avdrag för ingående moms avseende sådana transaktioner för såväl säljare som köpare.

Detta är med andra ord en heltäckande kurs som behandlar stort och smått ur ett momsperspektiv!

Som deltagare får du kunskap om:

  • Allmänt om moms i koncerner
  • Momsredovisning vid försäljning av bolag alternativt verksamheter
  • Momsredovisningen vid försäljning av fastigheter alternativt vid paketering av fastigheter
  • Momsredovisningen vid försäljning av företag, aktier, investeringar, personbilar, m.m.
  • Moms vid internationella transaktioner och omstruktureringar

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med Mervärdesskattelagen i samband med olika omstruktureringar exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag och advokater.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Moms i koncerner.
Vad gäller för utförda tjänster mellan koncernbolag utan ersättning eller till underpris.
Hur redovisa ingående moms vid blandad verksamhet?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Köp och försäljning av bolag respektive inkråm vid omstruktureringar.
Konsekvenser för den ingående momsen m.m.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Momskonsekvenser för fastigheter inom en koncern samt vid avyttringar i samband med omstruktureringar m.m.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Moms vid internationella omstruktureringar.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Jan Kleerup
Jurist
Läs mer