Välkommen till vår nya kurs om tvistelösning i arbetsrätten där advokat Johan Sigeman behandlar de olika speciella arbetsrättsliga regler och principer som skiljer tvistelösning i arbetsrätten från ”vanliga” processer.

Kurstillfället den 11 mars kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Läs mer här!

Som deltagare får du kunskap om de komplexa regler som gäller för arbetsrättsliga tvister samt tips och råd om hur man på bästa sätt lägger upp och genomför sin talan i olika delar av processen, allt ifrån inledande tvisteförhandlingar till huvudförhandling i domstol eller i skiljeförfarande.

Trots den särprägel som rättsområdet har finns förhållandevis få motsvarande processrättsliga specialregler för arbetstvister. De som finns gäller bland annat särskilda processförutsättningar. Under dagen kommer såväl lagen om rättegången i arbetstvister som de relevanta delarna av rättegångsbalkens regler behandlas, men också flera andra aspekter på tvistelösning inom arbetsrätten.

Under dagen får deltagarna kunskaper om vad som gäller speciellt i arbetstvister rörande en rad olika områden som till exempel:

 • Processförutsättningar
 • Hur man utformar sin talan
 • Ändring av talan
 • Intermistiska beslut
 • Bevisfrågor i arbetsrättsliga tvister
 • Kostnadsfrågor

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med arbetstvister

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Allmänt om processen i arbetstvister
  Särskilda processförutsättningar

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Utformning av talan (yrkande och grunder)
  Interimistiska beslut m.m

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Ändring av talan, domens rättskraft m.m.
  Skiljeförfarande, medling

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Bevisfrågor i arbetsrättsliga tvister
  Kostnadsfrågor m.m.
  Något om europarätten

 • 16.00-

  Kursen avslutas.