Tvister där hyresgästen har hyrt en lokal och har ställt krav på avflyttningsersättning efter att ha avflyttat från lokalen är ofta komplicerade. Kursen är högaktuell då antalet tvister om avflyttningsersättning kan förväntas öka med hänsyn till den rådande konjunkturen, där priserna fortsätter att öka samtidigt som allt fler hyresgäster får svårt att hantera kostnaderna.

Hyresgästen måste bland annat bevisa både att hyresvärdens villkor är oskäliga (om det är grunden för kravet) samt även att skadeståndet motsvarar skälig ersättning. Hyresvärden måste bevisa att de villkor som har begärts för förlängning av hyresförhållandet är skäliga eller att annan grund för hyresgästens krav inte finns.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,69 av 5,0 ⭐


Magnus Strömqvist kommer under kursdagen att ledsaga dig genom hela processen. Han kommer att gå igenom när det är dags att börja förbereda sig för process, vilka risker som finns med processen, vad du bör tänka på när du formulerar en stämningsansökan eller svaromål samt hur du bygger upp din bevisning på bästa sätt. Han kommer även att ge några tips om vad som är viktigt att tänka på avseende värdering av skadan.

Magnus Strömqvist går även igenom processen utifrån att tvisten avgörs i allmän domstol, men det mesta av det som gås igenom under dagen är lika tillämpligt när tvisten avgörs av skiljenämnd. Materialet rör endast lokalhyresavtal men kursen innehåller viktig information oavsett du står på hyresvärdens eller hyresgästens sida.


Mycket bra och efterlängtad kurs som på ett pedagogisk sätt knyter ihop ett svårbemästrat rättsområde. Tack! En ny favorit.

Michael Wessel, deltagare på kursen i november 2023


Som deltagare får du kunskap om

  • Hur du förbereder dig inför tvisten
  • Hur du bedömer skadeståndet
  • Vad du bör tänka på vid upprättande av stämningsansökan eller svaromål
  • Hur du förbereder dig inför och genomför huvudförhandlingen
  • Risker med processen

Målgrupp

Advokater och jurister samt andra personer verksamma inom fastigheter och som företräder som ombud eller på annat sätt hanterar eller kommer i kontakt med tvister om skadestånd på grund av att en lokalhyresgäst har avflyttat.

Förkunskaper

Baskunskaper i det indirekta besittningsskyddet.

Syfte med utbildningen

Efter kursdagen kommer du ha fått värdefull kunskap i hur du framgångsrikt driver en process avseende avflyttningsersättning, oavsett du står på hyresvärdens eller hyresgästens sida. Du kommer också kunna uppskatta riskerna med, och utsikterna för framgång i, processen.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Inledning

Kort om det indirekta besittningsskyddet

Vanliga situationer när skadeståndsskyldighet kan föreligga

Hur man som hyresvärd kan förebygga risk för skadeståndsskyldighet?

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Hur du förbereder du dig inför process om avflyttningsersättning

När bör krav på skadestånd framställas?

Vad bör kravet innehålla

Hur man som hyresvärd bör beakta och bemöta ett krav

Risker med process om avflyttningsersättning

Förhandling om förlikning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Vad kan inkluderas i skadeståndet

Värdering av verksamheten/skadan

Vad ska du tänka på vid upprättande av stämningsansökan?

Vad ska du tänka på vid upprättande av svaromål?

Vilken bevisning ska/bör du åberopa?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Hur du bygger sakframställan

Hur du knyter ihop slutanförandet

Preklusion och tidsfrister

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

11 Dec 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 11 Jan 2025

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

Eftersändningen har tillhörande kontrollfrågor och kvalificerar därmed till utbildningstimmar efter godkänt resultat. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Magnus Strömqvist
Advokat
Läs mer