I denna kurs går Marie Wessel på djupet i frågor om dels underhåll till barn, dels underhåll mellan makar.

Dessa frågor har blivit allt vanligare, bland annat då reglerna kring underhåll till barn ändrades 2016. Underhåll till barn ska beräknas individuellt och många föräldrar tycker att det är svårt att veta vad som är skäliga belopp och har svårt att komma överens.

Om det föreligger särskilda skäl kan underhållsbidrag till en make utgå efter en skilsmässa, även om huvudregeln är att makarna ska försörja sig själva. I sällsynta fall kan en make få ett livsvarigt underhåll.

Hur räknar man fram underhållet och vilka metoder finns? Under kursen går Marie Wessel bland annat igenom vad man ska tänka på när ett avtal om underhåll upprättas, vilka processuella regler som gäller, vad som är ett skäligt underhåll och hur man bäst ska råda sina klienter.

Som deltagare får du kunskap om:

Underhåll till barn

 • Hur räknar man fram underhållsbidrag? Vilka metoder finns?
 • Vad man ska tänka på när ett avtal om underhållsbidrag upprättas?
 • Hur man formulerar ett yrkande till domstol?
 • Vilka processuella regler som gäller?
 • Rättegångskostnader, rättshjälp och rättsskydd, vad gäller?
 • Bakgrund och syfte med bestämmelserna om underhållsbidrag
 • Gällande rätt, en genomgång av regelsystem förarbetsuttalanden och praxis
 • Diskussion gällande vad som är skäligt underhåll, hur råder man sina klienter? När ska man väcka talan om underhållsbidrag?

Underhåll till make

 • När kan man få underhåll
 • Vad utgör ett skäligt underhåll
 • Vad ska mån tänka på när ett avtal om underhåll mellan makar upprättas
 • Hur ser den rättsliga processen ut

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och andra jurister verksamma inom familjerätt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Vilka typer av underhållsbidrag finns? Barn, make/maka, underhåll på annan grund. Vilka omständigheter påverkar underhållet?

• Barnets behov
• Föräldrars förmåga
• proportionering

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Olika sätt att räkna ut behovet enligt Försäkringskassans riktlinjer från 2016.

• Schablonmetoden
• Konsumentverkets ”Koll på pengarna”
• Faktiska kostnader
• Standardtillägg

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Hur fastställs underhållsbidrag?

• Avtal formkrav – möjliga klausuler – exempel
• Dom – allmän domstol

Processuella regler i domstolen

• Inom ramen för äktenskapsskillnadsmål eller vårdnadsmål
• Mål som enbart handlar om underhållsbidrag

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Underhåll mellan makar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 17 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer