Under den här kursen går vi igenom varför kraven på ett utvecklande medarbetarskap ökar och vad det rent praktiskt innebär för medarbetare, ledare och hela verksamheter. Vi tittar på vad den så kallade fjärde industriella revolutionen – industri 4.0 – konkret innebär och vilka krav den ställer på medarbetarskapet.

Livesändning – kurstillfället den 4 juni kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm eller Göteborg för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig till den 30 juni. Läs mer här!

Det kommer inte räcka att utveckla ledare i ledarskap, utan även medarbetare måste utvecklas i ett aktivt medarbetarskap. Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för att verksamheter ska fungera och klara av att anpassa sig efter de nya krav som ställs. Två centrala faktorer i det utvecklande medarbetarskapet är självkännedom och dialog, detta kommer vi att fördjupa oss i.

Vi fördjupar oss också i vad det utvecklande medarbetarskapet innebär och vilka förmågor medarbetare vanligtvis behöver utveckla. Utvecklingen från passivt till aktivt medarbetarskap är ingenting man bara kan ”beordra”. Som ledare måste man ge individen och arbetsgruppen rätt förutsättningar för att utvecklas. Vi går igenom vilka de viktigaste förutsättningarna är.

En verksamhets framgång är beroende av medarbetarnas lärförmåga, förmåga att samarbeta, kunna ta ansvar och hantera stressiga situationer. Medarbetare måste kunna se till kunder och användares behov, hantera information och ta ansvar för sin egen hälsa för att verksamheten ska bli framgångsrik.

Medarbetarna måste vara delaktiga, engagerade och ansvarstagande, både på individ- och gruppnivå. Vi går igenom det som enligt forskning är de viktigaste parametrarna för att uppnå delaktighet, engagemang och ansvarstagande.

Skaffa dig en bättre förståelse för vad det utvecklande medarbetarskapet innebär och hur ni konkret kan arbeta med detta i  verksamheten.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Varför kraven på ett utvecklande medarbetarskap ökar
 • Vad det utvecklande medarbetarskapet innebär på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.
 • Vad forskning visar är de viktigaste parametrarna för att uppnå delaktighet, engagemang och ansvarstagande
 • Konkret metod för att arbeta med ett systematiskt arbetsglädjearbete
 • De viktigaste förutsättningarna för utveckling
 • Hinder för utveckling och hur vi kan hantera dessa
 • Hur processen för utvecklingsarbete ser ut
 • Hur man får igång en självförstärkande utvecklingsprocess.

Målgrupp:

HR Direktör, HR Manager, HR Businesspartner, HR konsult, ledningsgrupper, alla chefer med personalansvar. Alla som arbetar i verksamheter som står inför eller är i förändring.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Genomgång av varför kraven på ett utvecklande medarbetarskap ökar och vad det rent praktiskt innebär för både medarbetare, ledare och verksamheter. Vi tittar på vad den så kallade fjärde industriella revolutionen – industri 4.0 – konkret innebär och vilka krav den ställer på medarbetarskapet.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Vi fördjupar oss i vad det utvecklande medarbetarskapet innebär och vilka förmågor medarbetare behöver utveckla. Vi går igenom vilka de viktigaste förutsättningarna som ledare och verksamhet måste ge individen och arbetsgruppen för att de ska utvecklas.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Utvecklande medarbetarskap innebär att medarbetare är delaktiga, engagerade och ansvarstagande både på individ- och gruppnivå.
  Engagemang påverkas av både organisatoriska och individuella faktorer, vi tittar på vilka dessa är och går igenom forskning och konkreta metoder för hur man systematiskt kan jobba för att höja engagemanget samt öka delaktigheten och ansvarstagandet.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Genomgång av vilka hinder för utveckling som finns och hur vi kan hantera dessa. Hur processen för utvecklingsarbete ser ut och hur man får igång en självförstärkande utvecklingsprocess.

 • 16.00-

  Kursen avslutas