Det finns en hel del fällor du behöver vara uppmärksam på när du ska upprätta inkomstskattedeklarationen för aktiebolag. Här presenterar vi tre av dem. På kursen Upprättandet av bolagsdeklaration 2023 – En praktisk genomgång, får du en heldag med våra kursledares gedigna erfarenhet av både fällor och felaktigheter så du kan undvika dessa.

1. Brutet räkenskapsår
I bolagsdeklarationen för 2022 ska du lämna underlag för skattereduktionen för investeringar under 2021, om bolaget har kalenderår som räkenskapsår. Har bolaget brutet räkenskapsår dröjer det till bolagsdeklarationen för 2023 innan bolaget kan få skattereduktionen.

2. Var noga med rutorna i Inkomstdeklaration 2
Det är viktigare än man tror att hålla koll på att du fyller i beloppet för överskott och underskott i rätt ruta i inkomstdeklaration 2. Det kan låta oerhört enkelt, men ärenden gällande belopp som är felaktigt ifyllda har varit uppe i skattedomstolar. Företaget anser att det är ett överföringsfel – bilagorna visar till exempel ett överskott som sedan har blivit ifyllt i rutan för underskott – men Skatteverket har velat ta ut skattetillägg på detta. Utgången har varit olika i dessa rättsfall men oavsett det är värt att understryka att du måste fylla i rätt ruta.

3. Inlämning digitalt eller analogt
Tidigare har företag som deklarerar digitalt haft en månad mer på sig än de som deklarerar analogt. Den skillnaden försvinner för bokslut under juli 2022 och framåt. Då kommer den senare inlämningsdagen att gälla både digitalt och på papper, som en förenkling.

Detta och mycket annat tar vi upp i en praktisk genomgång av hur du deklarerar skattejusteringarna från bokslutet i ett aktiebolag. Vad händer till exempel med ränteutgifter som du har aktiverat i redovisningen men måste återföra i beskattningen? Och hur påverkas deklarationen av vilket regelverk bolaget tillämpar för årsredovisningen?

Välkommen till kursen Upprättandet av bolagsdeklaration 2023 – En praktisk genomgång, där vi varvar teori och praktisk tillämpning direkt i deklarationsblanketterna.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE