Det finns en hel del fällor du behöver vara uppmärksam på när du ska upprätta inkomstskattedeklarationen för aktiebolag. Här presenterar vi tre av dem. På kursen Upprättandet av bolagsdeklaration 2024 – En praktisk genomgång, får du en heldag med vår kursledares gedigna erfarenhet av både fällor och felaktigheter så att du ska kunna undvika dessa.

1. Brutet räkenskapsår
I bolagsdeklarationen för 2022 lämnade du underlag för skattereduktionen för investeringar under 2021, om bolaget hade kalenderår som räkenskapsår. Men om bolaget har brutet räkenskapsår dröjer det till bolagsdeklarationen för 2023 innan bolaget kan få skattereduktionen.

2. Var noga med rutorna i Inkomstdeklaration 2
Det är viktigare än man tror att hålla koll på att du fyller i beloppet för överskott och underskott i rätt ruta i inkomstdeklaration 2. Det kan låta oerhört enkelt, men ärenden gällande belopp som är felaktigt ifyllda har varit uppe i skattedomstolar. Företaget anser att det är ett överföringsfel – bilagorna visar till exempel ett överskott som sedan har blivit ifyllt i rutan för underskott – men Skatteverket har velat ta ut skattetillägg på detta. Utgången har varit olika i dessa rättsfall men oavsett det är värt att understryka att du måste fylla i rätt ruta.

3. Fyll i underlagen, inte skatterna
Inkomstdeklaration 2 innehåller flera rutor om särskild löneskatt, avkastningsskatt, skattereduktioner med mera. Tänk på att alltid fylla i underlaget för respektive skatt, inte själva skatten. Här blir det fel ibland och det resulterar i onödig skriftväxling med Skatteverket och risk för skattetillägg.
Detta och mycket annat tar vi upp i en praktisk genomgång av hur du deklarerar skattejusteringarna från bokslutet i ett aktiebolag. Vad händer till exempel med ränteutgifter som du har aktiverat i redovisningen men måste återföra i beskattningen? Och hur påverkas deklarationen av vilket regelverk bolaget tillämpar för årsredovisningen? I kursen ingår fördjupningar om bland annat nedskrivningar, koncernbidrag och beskattningen av fysiska personer som är ägare i fåmansföretag.

Detta och mycket annat tar vi upp i en praktisk genomgång av hur du deklarerar skattejusteringarna från bokslutet i ett aktiebolag. Vad händer till exempel med ränteutgifter som du har aktiverat i redovisningen men måste återföra i beskattningen? Och hur påverkas deklarationen av vilket regelverk bolaget tillämpar för årsredovisningen? I kursen ingår fördjupningar om bland annat nedskrivningar, koncernbidrag och beskattningen av fysiska personer som är ägare i fåmansföretag.

Välkommen till kursen Upprättandet av bolagsdeklaration 2024 – En praktisk genomgång, där vi varvar teori och praktisk tillämpning direkt i deklarationsblanketterna.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE