20 % på din första kurs med koden nykund20

På en arbetsplats har du medarbetare, men många gånger har du även ett gäng motarbetare, som kanske sprider dålig stämning eller sätter sig på tvären när du behöver genomföra förändringar. Deras beteende kan bero på stress och press som i sin tur beror på något som inte alls har med dig att göra – men det kan gå ut över både dig och arbetsplatsen. Att vara medveten om vad som är grunden till deras reaktion kan hjälpa dig att hantera dem bättre.

Vi människor har ett stress- och försvarssystem som man brukar dela in i fäkta, fly, frys och fjäska, vilket innebär allt från aggressivitet till att vara hjälplös. Ingen av dessa reaktioner är avvikande när de sker efter en farlig händelse eller kortvarig kris, men de kan skapa problem om de dröjer kvar under längre tid som vid långvarig stress eller när någon inte kan skaka av sig en händelse.

Stressresponsen, som alltså är en försvarsmekanism, kan orsakas av både yttre och inre stress. Ett exempel på yttre stress kan vara att du möter en björn i skogen. Stressresponsen skulle kunna vara att du instinktivt flyr (flight), du springer så fort benen bär dig, men det skulle även kunna vara att stanna och slåss (fight) – vilket inte rekommenderas när det gäller just björnen i exemplet. Utöver flykt och kamp kan du även använda dig av frys (freeze), vilket innebär att du spelar död för att björnen ska lämna dig ifred, eller fjäska (fawn) – du försöker muta björnen med blåbär.

Exemplet med björnen må vara påhittat och ganska osannolikt i stora delar av landet, men dessa stressresponser kan visa sig i helt andra situationer, till exempel i en stressig miljö på jobbet eller i en bråkig relation.

Du väljer ofta den eller de försvarsstrategierna som fungerade bäst under din uppväxt men eftersom de i regel ställer till bekymmer i våra relationer, både på jobb och privat, så är det bra om man kan lära sig att se dem utifrån och vara medveten om när de kickar in.

Detta är de fyra olika stress- och försvarsresponserna (traumaresponser)

Fight – du går till kamp och fäktar

I fight-läget är dina medarbetare ofta negativa, kritiska och irriterade. De bli aggressiva eller passivt aggressiva och säger nej eller motarbetar det du föreslår. Dessa personer kan även snacka skit om andra kollegor.

 • Blir irriterad
 • Blir arg och ställer till bråk
 • Går i försvar
 • Blir aggressiv

Flight – du flyr

I flight-läget flyr dina medarbetare från situationen. De kan helt sonika gå därifrån. De håller sig undan, svarar inte på mejl eller samtal, dyker inte upp på möten eller sjukskriver sig till och med när det är riktigt illa.

 • Begraver sig i arbete eller träning
 • Perfektionister
 • Undvikande sätt
 • Flyr både fysiskt och psykiskt

Freeze – du är så stilla så du nästan är fastfrusen

Dessa människor blir inte arga, och de flyr inte, utan de går till jobbet och gör väldigt lite eller ingenting. De bidrar inte. De kan däremot hävda att de har väldigt mycket att göra.

 • Dissocierar sig
 • Svårt att ta beslut
 • Uppgivenhet eller apatisk
 • Svarar inte på tilltal

Fawn – du fjäskar och fogar dig

Denna försvarsstrategi nämns inte i alla sammanhang, men den går ut på att du fogar dig och gör som andra säger till dig. Ibland tar denna person på sig mycket mer än han eller hon hinner med men passar samtidigt på att verkligen påvisa detta och skapar därigenom en martyrroll eller det som kallas offerkofta.

 • Prioriterar andra
 • Undviker konflikter
 • Svårt att sätta och hålla gränser
 • Anpassar sig

Varför är det bra att känna till dessa?
Varför är då detta viktigt att veta? Ja som chef och ledare har du nytta av att veta att detta är reaktioner på stress. Du har lättare att anpassa ditt eget sätt och din kommunikation för att nå fram till dessa medarbetare. Det kan även vara bra att vara uppmärksam på dessa tecken om det har inträffat någon händelse eller kris där dina medarbetare mår dåligt. Blir dessa stressreaktioner för kraftiga eller långvariga kan det vara ett tecken på att personen inte kan ta sig ur en kris och helt enkelt inte mår bra.

Vill du lära dig mer om stress på arbetsplatsen? Kursen Hantera och förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen ger dig som arbetsgivare praktisk kunskap och redskap om hur du förebygger och hanterar stress på arbetsplatsen.

Kursen Kommunikativt ledarskap tar upp de olika stressresponserna och hur du som chef kan kommunicera och skapa ett enormt försprång genom att förstå de nya sambanden inom ledarskap och kommunikation.

Vill du lära dig upptäcka tidiga signaler på stress och ohälsa samt få kunskap i att skapa hälsosamma och hållbara organisationer är kursen Strategiskt rehabarbete – ledarskap för hälsosamma och hållbara organisationer kursen för dig.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE