Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Välkommen till vår nya heldagskurs som utförligt går igenom hur du som ledare eller ansvarig kan hantera grupper och medarbetare med belastning, stress eller annan påfrestning. Föreläsaren Ellinor Eriksson är psykolog samt expert inom stress och organisationer.

Stressrelaterad ohälsa ökar, både sett till sjukskrivningstal och till arbetsmiljöproblem hos team. Trots det är inte all stress av ondo och perioder av belastning eller arbetstoppar är vanliga i de flesta verksamheter. Att få en verksamhet att fungera under sådana omständigheter och att få medarbetarna att må bra och inte drabbas av ohälsa är önskvärt för de flesta organisationer. Trots det är kunskapen ofta låg om hur påfrestning kan bedömas, förebyggas och hanteras, i rätt tid. Genom att öka förståelsen för stress och ge konkreta verktyg för ledare och ansvariga i att bemöta medarbetare under belastning kan arbetsmiljön och trivseln förbättras, utan att produktionen behöver gå ned. I kursen ges också psykologens insikter om varningstecken hos medarbetare och hur symtom bör bedömas och handläggas.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Modern forskning kring stress och belastning
  • Ledarskapsfärdigheter och metoder vid påfrestning
  • Bedömning och bemötande av berörda medarbetare
  • Gruppdynamik och förhållningssätt inför, under och efter belastning
  • Arbetsgivarens ansvar och hantering

Syfte:

Som deltagare får du kunskap för att bättre kunna hantera både enskilda medarbetare och grupper som är under belastning. Du får konkreta verktyg i din ledarroll och får öva förmågan att bemöta och bedöma situationer och personer. Målet är att kunna förebygga arbetsrelaterad stress och minska dess negativa konsekvenser, utan att för den delen minska produktivitet.

Målgrupp:

Chefer med direkt medarbetaransvar, teamledare, biträdande chefer, HR-ansvariga.

Kursdokumentation:

Deltagarna får del av den presentation som använts under dagen, vilken innehåller såväl fakta som övningar, samt en referenslista med aktuell forskning och tips på vidare inläsning.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Stress och belastning. Vad är stress, vad är farligt och inte? Hur det tar sig uttryck i arbetslivet. Grundläggande begrepp och modeller.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Bedömning och bemötande. Hur kan man bedöma en grupp eller individs belastning? Hur kan man förutse stress och förebygga eller begränsa negativa mönster? Varningsflaggor att vara uppmärksam på.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Gruppdynamik och processer. Vad händer i en grupp under förändring – så som arbetstoppar, kriser eller organisationsförändringar? Metoder för att förstå ta sig an det som ansvarig. Hjälpande och stjälpande beteenden i teamarbete. Ledarens egen påfrestning.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Ledarskap och arbetsgivarskap. De viktigaste beteendena som ledare vid påfrestning (inklusive övning). Ansvaret för arbetsmiljö och individers hälsa. Fungerande hantering i en organisation. När behövs vilka insatser?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

30 Maj 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 30 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Varsågod att ta del av en introduktion i ämnet med föreläsare och leg. psykolog Ellinor Eriksson.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Ellinor Eriksson
Läs mer