Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Som arbetsgivare är det av viktigt att ta ansvar för en bra arbetsmiljö. Enligt lag är arbetsgivaren skyldighet att arbeta för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Det är dock inte bara en fråga om rättslig efterlevnad, utan också en ekonomisk faktor att ta hänsyn till.

Att hantera ohälsa i tid är mer kostnadseffektivt än att hantera det när någon i personalen har blivit långtidssjukskriven. Det är därför viktigt att arbeta proaktivt för att förebygga ohälsa. Här är tio tips som kan skapa ett bättre klimat på arbetsplatsen.

1. Gör det möjligt att trivas på arbetsplatsen
Se till att ni har en bra kultur, att det finns arbetsglädje, mening, gemenskap och stöd

2. Rätt chef
Chefen måste ha rätt kunskap, vara tydlig, ha empati och vara lyhörd så att han eller hon kan upptäcka tidiga signaler på ohälsa hos sin personal.

3. Chefens förutsättningar
Det är viktigt att chefen har rimliga förutsättningar som stöd uppifrån, en rimlig budget med utrymme för god personalvård och möjlighet att styra arbetsbelastningen för personalen.

4. Rimliga organisatoriska förutsättningar
Ledningen måste se till att det är en rimlig arbetsbörda och att det finns en chef med befogenheter samt att de anställda kan arbeta med integritet

5. Kollektiv prevention
Se till att det finns socialt stöd, samtalsgrupper, mentorsprogram och insikt i hur gruppen mår i stort så att det inte uppstår trakasserier eller stora konflikter i gruppen.

6. Individuellt stöd
De anställda ska ha regelbundna utvecklingssamtal och möjlighet till samtal och kontakt med chefen vid behov.

7. Identifiera de i riskzonen för ohälsa
Cheferna ska ha kunskap om tidiga tecken och varningssignaler så att de som är i riskzonen upptäcks i tid.

8. Kriskompetens 
Det ska finnas kunskap på arbetsplatsen om hur man stöttar människor vid trauma, sorg och livskris

9.  Förstå och stötta de med komplicerad personlighet
Det finns många människor som har en komplicerad personlighet men är oerhört duktiga på sitt jobb och en tillgång på arbetsplatsen. De kan emellertid behöva förståelse och i viss mån stöd i sociala sammanhang.

10. Rehabiliteringsinsatser för drabbade
En arbetsgivare måste upprätta en plan för återgång i arbete när arbetstagaren varit sjukskriven i 30 dagar i de fall där man tror att personen kommer vara fortsatt sjukskriven och ha nedsatt arbetsförmåga i minst 60 dagar.

Fördjupa dina kunskaper på kursen Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter där vi tittar på komplexa problemställningar för arbetsgivaren vid rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering.

På kursen Hantera och förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen får du lära dig att kartlägga arbetsrelaterade stressfaktorer och stressrelaterad ohälsa. Du får även användbara verktyg för att du som ledare ska kunna minska stress och ohälsa på arbetsplatsen.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE