20 % på din första kurs med koden nykund20

Att lämna sitt företag, lantbruk eller skog vidare så att nästa generation tar över kallas generationsskifte. Det kan även vara andra släktingar eller anställda som tar över verksamheten. Överlåtelsen kan ske genom köp, arv eller gåva. Vid ett generationsskifte bör man tänka på flera viktiga faktorer, här är fyra tips för ett lyckat generationsskifte.

1. Planering 
För det första bör man ha en plan för överföringen av ägande och ledarskap inom företaget. Detta inkluderar att fastställa en rimlig tidsram för överföringen, identifiera lämpliga kandidater för att ta över företaget och fastställa en överföringsstrategi som tar hänsyn till skatter och andra juridiska faktorer.

2. Säkerställ kompentensen
För det andra är det viktigt att säkerställa att den nya generationen har nödvändig kompetens och erfarenhet för att ta över företaget. Detta kan innebära att man behöver investera i utbildning för att förbereda den nya generationen. Det finns olika strategiska beslut i ett generationsskifte. Kanske vill du att dina barn tar över ägandet men inte är med i styrelse eller ledning och du behöver också klargöra din egen roll – om du önskar vara kvar på något sätt, eller kliva ur verksamheten helt.

3. Känslomässigt krävande process
För det tredje är det viktigt att ta hänsyn till de emotionella aspekterna av generationsskiftet. Att genomföra ett generationsskifte är en utmanande och känslomässigt krävande process som kan leda till konflikter, särskilt för den äldre generationen som kan känna en viss oro och tvekan kring att släppa ifrån sig ledarskapet i företaget och därför är det viktigt att involvera hela familjen.  Det är viktigt att hantera dessa känslor på ett öppet och ärligt sätt för att underlätta en smidig övergång.

4. Skatter, avgifter och ekonomi
Slutligen bör man ta hänsyn till eventuella skatter, avgifter och andra ekonomiska faktorer som kan påverka överföringen av företaget. Genom att planera och förbereda sig noggrant kan man säkerställa en smidig och framgångsrik övergång mellan generationerna. Om ägaren till verksamheten avlider innan generationsskiftet är genomfört, kommer ägandet av aktierna att övergå till dödsboet. Därefter får dödsboets ansvar att hantera tillgångar, skulder och skattefrågor. Att överlåta företaget som gåva eller genom arv kan ha skattemässiga skillnader.

Ge bort som gåva
Verksamheten kan överlåtas som gåva om det sker till ett belopp som är lägre än taxeringsvärdet. Det kan vara skattemässigt fördelaktigt att överlåta företaget som en gåva. Detta möjliggör också för att sätta villkor i gåvobrevet, såsom att fastigheten eller företaget ska gå vidare i släkten och vara enskild egendom. I gåvobrev, och även i testamente kan du inkludera villkor såsom nyttjanderätt eller att företaget eller fastigheten inte får säljas utan samtycke.

Enskild egendom
För att skydda företaget eller fastigheten från en eventuell skilsmässa, kan det vara klokt att skriva in villkor i gåvobrevet eller testamentet att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta förhindrar att företaget eller fastigheten behöver säljas för att lösa ut en partner vid en skilsmässa. Det är viktigt att fundera över hur verksamheten ärvs i de fall där ägaren går bort före eventuell make eller maka.

Lär dig mer: Generationsskifte och andra ägarförändringar i FÅAB
Under kursen fokuserar vi på de komplexa frågor du möter när din kund står inför ett generationsskifte. Det är ett känsligt ämne som de flesta ägare känner stor osäkerhet inför – inte minst när skiftet sker inom familjen. Behovet av stöd genom processen är stort. Som rådgivare fyller du en viktig funktion om du kan fungera som guide på vägen genom skiftet. Denna kurs ger dig verktyg för just detta.

Lär dig mer: Generationsskifte – verktyg och möjligheter
Under kursen, som i huvudsak omfattar de civilrättsliga delarna, kommer vi att gå igenom hur man vägleder klienten genom generationsskiftet, vilka olika överlåtelser former som föreligger, dess fördelar och nackdelar, vilka klausuler som kan vara lämpliga eller olämpliga att avtalen innehåller samt upprättandet av erforderliga handlingar och slutligen genomförandet av generationsskiftet.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE