Välkommen till vår nya kurs om generationsskiften med advokat Marie Wessel.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,88 av 5,0 ⭐


Föreläsaren kommer under kursen, som i huvudsak omfattar de civilrättsliga delarna, att gå igenom hur man vägleder klienten genom generationsskiftet, vilka olika överlåtelser former som föreligger, dess fördelar och nackdelar, vilka klausuler som kan vara lämpliga eller olämpliga att avtalen innehåller samt upprättandet av erforderliga handlingar och slutligen genomförandet av generationsskiftet.

Under dagen belyser föreläsaren vidden av planering vid ett generationsskifte, värdering, avtal som berörs, gåva och villkor kring detta, eventuella kompensatoriska gåvor samt gränsdragningen mellan gåva och fång, hur man hanterar ensidiga rättshandlingar så som testamente samt förmånstagarförordnande vid försäkring.

Som deltagare får du kunskap om

  • Behovet av planering vid generationsskifte
  • Överlåtelseformer under livstiden
  • Gåva med villkor
  • Samägande/samäganderättsavtal/aktieägaravtal
  • Köp och liknande avtal
  • Ensidiga rättshandlingar, testamente med och utan villkor
  • Förmånstagarförordnande vid försäkring

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursens innehåll i detalj.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ägare, revisorer samt advokater och andra rådgivare som ger råd avseende överföring av egendom till nästa generation.

Syfte med utbildningen

Att kunna lämna förslag på olika lösningar vid ett generationsskifte beroende av kundens behov och vilken egendom som ska föras vidare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Att tänka på inför ett generationsskifte (Information samt värdering)

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

De olika överlåtelseformerna under livstid och testamente

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Villkor och konsekvenser av dessa i överlåtelsehandlingarna samt genomförandet

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Samäganderättsavtal och aktieägaravtal

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 17 Maj 2024

On Demand
T.o.m. 17 Maj 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 17 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer