Den 17 december 2023 kommer kravet på en intern visselblåsarfunktion utökas till att omfatta även privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Det innebär att många företag måste se till att ha dessa kanaler på plats då.

Att vara en visselblåsare innebär att vara en person som rapporterar missförhållanden på arbetsplatsen. Det kan vara att personen slår larm om att mutor tagits emot i företaget. Det grundläggande är att visselblåsaren ska kunna vara anonym och känna sig trygg när han eller hon rapporterar oegentligheter.

Sedan i somras är det ett krav för offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda samt privata med minst 250 anställda ska ha en intern visselblåsarfunktion, men nu utökas alltså kravet till att även omfatta alla privata företag med minst 50 anställda.

8 viktiga saker du bör veta om visselblåsarlagen

  1. Det ska finnas tydliga interna processer gällande hur anmälningar ska hanteras: rapportering som ska kunna ske både skriftligt och muntligt, uppföljning och återkoppling.
  2. Missförhållanden som rapporteras ska vara allvarliga, till exempel mutor, säkerhetsrisker, diskriminering, trakasserier, ekonomisk brottslighet.
  3. Oegentligheterna ska härröra från en person i nyckelposition i organisationen.
  4. Anställda, konsulter, aktieägare och praktikanter ska kunna använda visselblåsarsystemet och därmed skyddas från motåtgärder eller straffas för det.
  5. De personer som hanterar rapporteringssystemet och den informationen som de får ska vara oberoende.
  6. Om en visselblåsare utsätts för repressalier ska skadestånd kunna betalas ut.
  7. Kollektivavtal kan avtalas kring rutinerna gällande den interna visselblåsarfunktionen på den aktuella arbetsplatsen.
  8. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och liknande lagstiftning kommer att implementeras i alla EU-länder.

 

Kursen Den nya visselblåsarlagen i praktiken ger dig kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE