Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

När arbetsgivaren lyckas skapa ett bra arbetsklimat minskar vanligtvis företagets kostnader för sjukskrivningar. Samtidigt bygger man en bra organisation som presterar optimalt vilket är bra för både företaget och de anställda.

➡ Vill du fördjupa dig? I kursen Strategiskt rehabarbete – ledarskap för hälsosamma och hållbara organisationer får du redskap för att lära dig arbeta med rehabiliteringspolicy i praktiken och vilka rutiner som bör finnas.

Här är nio möjligheter att skapa hälsosamma starka organisationer:

1. Väldesignade arbetsplatser: Det är viktigt att ha bra ergonomi, ventilation utrustning, utbildning och varierande uppgifter.

2. Inflytande: Det är viktigt att få känna att man har inflytande vilket till exempel kan vara på standup-möten, medarbetarsamtal och uppföljning av chefen och högt i tak så medarbetaren kan få uttrycka sin åsikt.

3. Mening och syfte: Känslan att vara meningsfull och ha betydelse för organisationen är oerhört viktigt liksom att se ett syfte med sitt jobb och de arbetsuppgifter man gör.

4. Support och relationer: Arbetsgivaren ska hjälpa till att se att konflikter som uppstår på jobbet hanteras och löser sig. Chefen ska hjälpa till att bygga relationer, främja ett öppet klimat. Det är viktigt att inte ställa grupper mot varandra eller ge orimliga krav.

5. Ägarskap och ansvar: Den anställde måste känna ett ägarskap över sina arbetsuppgifter, att man har ansvar över sina uppgifter.

6. Trygghet och integritet: Den anställde ska kunna känna sig psykologiskt trygg på jobbet. Det kan till exempel handla om att jobba för att minska skvaller och håll diskussioner på en professionell nivå.

7. Engagerade chefer: Med engagerade chefer får man engagerade medarbetare. En chef som känner förtroende för sina medarbetare skapar ett klimat på arbetsplatsen med större engagemang.

8. Kontroll och autonomi: Om man inte har kontroll och kan påverka sina arbetsuppgifter och sin situation skapar det stress.

9. Strategiskt narrativ: Det är viktigt att förstå den som mår dåligt, förstå människan och berättelsen bakom. Han eller hon behöver bli sedd och känna att någon lyssnar med sympati.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE