Ofta är sjukskrivningar pga psykisk ohälsa 70% längre än andra sjukskrivningar. Hur kan du som HR och ledare förhindra att korttidssjukskrivningar går över till långa sjukskrivningar? Hur arbetar man med rehabiliteringspolicy i praktiken och vilka rutiner bör man ha?

I mångt och mycket handlar det om att arbeta framgångsrikt i team och att etablera en hållbar och mänsklig kultur.  Denna kurs kommer att ge dig tips och råd om hur du lägger upp arbetet med bland annat sjukfrånvaro och samtal med individer. Du kommer även att få kunskap kring reglerna och ramarna för rehab, prehab och sjukskrivningar.

Föreläsare på kursen är Kristina Elliot som drivit större strategiarbeten, startat upp arbetsmiljöarbetet, haft nära samverkan med fackliga organisationer och hjälp många chefer och individer med upprepad sjukfrånvaro eller sjukskrivningar. Det är ledarskap på riktigt när det är som svårast – både självledarskap och att vara chef. Dialog är nyckeln, och förutsättningarna runt chefers rehabansvar.

Du kommer få kunskap om:

 • Tidiga signaler
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Rehabpolicy och rutiner i praktiken
 • Tillfälliga och tidsbegränsade regler pga Covid-19
 • Ansvarsfördelning inom arbetsanpassning och rehabprocessen.
 • Ledarens roll för att skapa hälsosamma och hållbara organisationer.
 • Vad händer vid sjukskrivning.
 • Ofta är sjukskrivningar pga psykisk ohälsa 70% längre än andra sjukskrivningar. Hur kan du som HR och ledare förhindra att korttidssjukskrivningar går över till långa sjukskrivningar. Vad behövs?
 • Sjukfrånvaron ser olika ut i olika delar av organisationen. Hur kan du ta reda på vad sjukfrånvaron betyder?
 • Praktiska principer kring sjukfrånvaro och hur man kan närma sig frågan med en individ och en chef.
 • Vilka är reglerna och ramarna för rehab, prehab, arbetsanpassning och sjukskrivningar.
 • Nya AFS 2020:5 vad betyder den?

Målgrupp:

Chefer och HR som vill skapa hållbara organisationer och aktivt arbeta systematiskt med korttidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron i stort.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Varför är det viktigt att arbeta med sjukfrånvaron? Hur går det till rent praktiskt?

• Korttidsfrånvaron toppen av ett isberg.
• Tidiga signaler
• Systematiskt arbete kring arbetsmiljö, hållbarhet och sjukfrånvaro och varför det är viktigt.
• Kostnader och kostnadsberäkningar för sjukfrånvaron.
• Verktyg för att räkna fram kostnaderna och få en överblick över situationen hos dig.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Du som ledare eller HR-specialist – Hur hållbart arbetar ditt företag idag? Hur kan du bidra?

• Både chefer och HR agerar olika baserat på kunskap och förutsättningar. Olika chefer och HR behöver olika stöd.
• Hur ska rollerna i ett team runt sjukskrivning se ut? Vilken är din roll?
• Case från verkligheten. Gruppdiskussion.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Hur går det till rent praktiskt? Hur gör jag?

• Verktyg och process för arbete med sjukfrånvaro, stress, rehab, anpassning
• Samtalsmetodik – MI – Motiverande Intervjuer, Motiverande samtal, Coaching, Samtal.
• Hur ska dokumentation, möten, dialog genomföras i praktiken?
• Hur börjar jag ett samtal?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Träning och konkreta tips på vad jag tar med mig hem till min organisation i min roll.

• Utförande och planering av samtal.
• Coachning
• Reflektion och lärande

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

23 Jan 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 23 Feb 2023

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 23 januari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Kristina Elliot
Managementkonsult
Läs mer