Juridiken är en viktig sak men att få saker att hända i praktiken på arbetsplatser är ofta något annat. I mångt och mycket handlar det om att arbeta framgångsrikt i team och att etablera en hållbar och mänsklig kultur.

Kurstillfället den 28 september 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under den här kursen kommer du få kunskap i hur du lägger upp arbetet med sjukfrånvaro och samtal med individer och hur du på bästa sätt kan lösa personalärenden.

Du kommer få kunskap om:

 • Tidiga signaler
 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Rehabpolicy och rutiner i praktiken
 • Tillfälliga och tidsbegränsade regler pga Covid-19
 • Ansvarsfördelning inom rehabprocessen
 • Vad händer vid sjukskrivning.
 • Ofta är sjukskrivningar pga psykisk ohälsa 70% längre än andra sjukskrivningar. Hur kan du som HR och ledare förhindra att korttidssjukskrivningar går över till långa sjukskrivningar. Vad behövs?
 • Sjukfrånvaron ser olika ut i olika delar av organisationen. Hur kan du ta reda på vad sjukfrånvaron betyder?
 • Praktiska principer kring sjukfrånvaro och hur man kan närma sig frågan med en individ och en chef.
 • Vilka är reglerna och ramarna för rehab, prehab och sjukskrivningar.

Målgrupp:

Chefer och HR som vill skapa hållbara organisationer och aktivt arbeta systematiskt med korttidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron i stort.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Varför är det viktigt att arbeta med sjukfrånvaron? Hur går det till rent praktiskt?

  • Korttidsfrånvaron toppen av ett isberg.
  • Tidiga signaler
  • Systematiskt arbete kring arbetsmiljö, hållbarhet och sjukfrånvaro och varför det är viktigt.
  • Kostnader och kostnadsberäkningar för sjukfrånvaron.
  • Verktyg för att räkna fram kostnaderna och få en överblick över situationen hos dig.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Du som ledare eller HR-specialist – Hur hållbart arbetar ditt företag idag? Hur kan du bidra?

  • Både chefer och HR agerar olika baserat på kunskap och förutsättningar. Olika chefer och HR behöver olika stöd.
  • Hur ska rollerna i ett team runt sjukskrivning se ut? Vilken är din roll?
  • Case från verkligheten. Gruppdiskussion.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Hur går det till rent praktiskt? Hur gör jag?

  • Verktyg och process för arbete med sjukfrånvaro, stress, rehab, anpassning
  • Samtalsmetodik – MI – Motiverande Intervjuer, Motiverande samtal, Coaching, Samtal.
  • Hur ska dokumentation, möten, dialog genomföras i praktiken?
  • Hur börjar jag ett samtal?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Träning och konkreta tips på vad jag tar med mig hem till min organisation i min roll.

  • Utförande och planering av samtal.
  • Coachning
  • Reflektion och lärande

 • 16.00-

  Kursen avslutas.