20 % på din första kurs med koden nykund20

Skattetillägg på moms är Skatteverkets näst största inkomstkälla och av den anledningen har de ett stort fokus på just momsfrågor. Att Skatteverket får in mycket pengar på detta beror delvis på att många gör fel när det kommer till moms, men även att momsen används av kriminella verksamheter. Inom EU samarbetar skatteverken för att stoppa de internationella ligorna. Om du arbetar med momsfrågor kan du räkna med att få förfrågningar från Skatteverket, här går vi igenom hur ett par av dessa förfrågningar bör hanteras. 

Skatteverkets fokus på moms gör att du som arbetar med momsfrågor kan få frågor kring avvikelser. Händelser som Skatteverket ofta granskar och ställer frågor om är till exempel när företaget har en väldigt stor ingående moms under en specifik period. I de fallen blir ni skyldiga att förklara vad det beror på.

I de fall när företaget har gjort en stor investering och du vet att momsen kommer avvika, är det bra att du förebygger Skatteverkets frågor och proaktivt gör ett öppet yrkande gällande den avvikande momsen.

Om företaget har påbörjat EU-handel vill Skatteverket ofta ha en förklaring och i de fallen kan de ställa en fråga där de vill att du utvecklar. Du kan få följande fråga:  ”Vi ser att ni börjat med EU-handel, kan ni vänligen utveckla”.

I dessa fall bör företaget svara så utförligt och objektivt som möjligt för att förebygga följdfrågor. Det inledande svaret är oerhört viktigt för det ligger till grund för framtida processer. Skatteverket använder det för att fatta ett beslut och de kan till att börja med skicka ett övervägande att de tänker ta ett beslut om att till exempel sänka din ingående moms eller höja den utgående.

Om du behöver förtydliga ditt inledande svar ska du svara på deras övervägande och det svaret får inte skilja sig från det första svaret. Godkänner inte Skatteverket det andra svaret så fattar de ett beslut. Vil ni överklaga detta så sker det i Förvaltningsdomstolen och där vill ni inte hamna, därför är det oerhört viktigt att svara så utförligt som möjligt i ert första svar.

Vill du veta mer? Kursen Momsens fällor och fallgropar genomfördes senast den 8 mars och fick snittbetyget 4,77 av 5,0. Kursen är inriktad på företagens praktiska momshantering och områden som ofta ger upphov till risker vid momshantering eller som är föremål för prioriterad granskning. Läs mer och boka här.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE