Utmaningar är vanliga i alla typer av ledarskap men för dig som är mellanchef kan det vara extra svårt, med krav från flera håll. BG Institute fick en fråga om just detta och vi bad vår föreläsare Lasse Frisk, som har arbetat med ledarskap i 30 år, att besvara den.

”Hej! Jag jobbar som mellanchef och känner mig klämd mellan allas förväntningar: Från min chef, från mina medarbetare, från andra stödfunktioner. Dessutom har jag förväntningar på mig själv. Hur ska jag tänka och agera för att hinna med och prioritera rätt?”

Svar:
Du beskriver en väldigt vanlig utmaning för de flesta mellanchefer. Svaret är tydlighet, kontinuitet och förväntansdialoger.

1. Redan i anställningsintervjun startar tydlighetsprocessen. Rekryterande chef behöver uttrycka tydliga förväntningar på mellanchefen. Denna förväntansdialog behöver sedan fortsätta i de första samtalen när mellanchefen börjar sin anställning. Alltså förväntningar och tydlighet gällande uppdraget, befogenheter, mål, prioriteringar och fördelning mellan chefsjobb och operativt arbete.

2. Mellanchefens chef ”kröner” mellanchefen inför medarbetarna. Det innebär att den högre chefen kallar de anställda till ett möte och berättar varför just mellanchefen fått jobbet och hur förväntningarna ser ut.

3. Mellanchefen har kontinuerliga förväntansdialoger med sina medarbetare i syfte att höra medarbetarnas förväntningar. I dessa samtal bör det även klargöras vad som är realistiskt eller inte.

4. Förväntansdialogerna behöver fortsätta kontinuerligt. I samtal mellan chefen och dennes chef, i ”one to one”-samtal med medarbetarna samt i möten med hela arbetsgruppen.

5. Vad gäller förväntningar från staber och stödfunktioner är detta en viktig punkt att ta upp med chefens chef, att ha dialog om dessa förväntningar och hur de ska prioriteras och spridas över året.

När det kommer till de förväntningar mellanchefen har på sig själv kommer de bli oerhört mycket lättare att bära om punkt ett till fem genomförs tydligt och kontinuerligt.

Under en praktiskt inriktad utbildningsdag fokuserar vi på de särskilda förutsättningar, svårigheter och fördelar som präglar ledarskapet som ”mellanchef”. Kursen, som du hittar här, ger dig konkreta verktyg och metoder för att bygga ett välfungerande ledarskap.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE