Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Rädda Barnen arbetar för barns rätt att överleva och växa upp i trygghet i 118 länder. Som ett exempel arbetar Rädda Barnen i Ukraina där miljontals barn lever i fara och utsatthet.

Deras hem har jämnats till marken och tusentals skolor har påverkats av kriget. Mer än var tionde skola har totalförstörts och ännu fler är oanvändbara för undervisning. Att förstöra skolorna är att förstöra framtiden för dessa barn. Det är inte bara utbildningen utan även deras trygghet och framtidshopp som förstörs.

Både akut och långsiktig hjälp
Rädda barnen arbetar både akut och långsiktigt i Ukraina, bland annat med att reparera skolor och sjukhus som skadats under kriget, starta tillfälliga läroplatser och digitala lärocenter samt erbjuda tak över huvudet, mat och rent dricksvatten till familjer. De driver även trygga platser där barn får träffas samt att de ger psykosocialt stöd så att barnen får möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

50 kr per ifylld kursutvärdering
Tillsammans med våra kursdeltagare är vi med och bidrar till Rädda Barnens arbete. Genom att fylla kursutvärderingen efter genomförd kurs är du med och hjälper i Rädda Barnens arbete. För varje ifylld kursutvärdering skänker vi 50 kronor som går oavkortat till Rädda barnen och deras insatser.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE