Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

En företrädare för ett bolag dömdes till fängelse för grovt bokföringsbrott efter att ha åtalats för tre fall av överträdelse av bokföringsskyldigheten. Genom att inte vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla bokföringsskyldigheten visade han en likgiltig attityd – och därmed handlat med likgiltighetsuppsåt, skriver Dagens Juridik i en artikel

Många som blir dömda för bokföringsbrott åtalas för att de brustit i oaktsamhet, vilket innebär att de inte har varit medvetna om brister i bokföringen. Det är viktigt att förstå att okunskap inte utgör en ursäkt, tvärtom innebär det onödiga juridiska risker.

Saknade utbildning
I förhör menade mannen att han helt saknade kunskap om företagsverksamhet samt bokföringsskyldighet. Han hade avslutat sin skolgång vid 12 års ålder och har ingen akademisk vidareutbildning. Han hävdade att han i efterhand hade letat efter relevant information på olika webbsidor.

➡ Kursen Bokföringsbrott i praktiken innehåller en systematisk genomgång av bokföringslagen för att belysa de krav som uppställs på bokföringsskyldigheten med syfte att du ska slippa att hamna i situationer där du av ren oaktsamhet begår bokföringsbrott.

Oaktsamhet
Enligt tingsrätten hade mannen, som bolagets företrädare, ansvar för bokföringen. Trots det ansåg tingsrätten att det inte var osannolikt att han faktiskt inte hade känt till bokföringsskyldigheten och därför inte hade insett de potentiella konsekvenserna eller agerat med likgiltighet till dessa. Enligt tingsrätten fanns följaktligen inget likgiltighetsuppsåt. Tingsrätten bedömde att han hade begått handlingarna av oaktsamhet, och han dömdes till en villkorlig dom samt 60 dagsböter.

Hovrätten ändrade domen
Svea hovrätt hade dock en annan syn på saken och dömde mannen till fängelse. Hovrätten framhävde att 45-åringen hade drivit företaget under flera år och att företaget hade en betydande omsättning. Enligt domstolens bedömning var det troligt att mannen var medveten om att han var bokföringsskyldig och att han faktiskt åsidosatte denna skyldighet. Genom att inte agera för att uppfylla skyldigheten visade han en ”likgiltig attityd” och agerade således med likgiltighetsuppsåt.

Hovrätten ansåg även att två av brotten skulle betraktas som grova, till skillnad från tingsrätten och dömde 45-åringen till åtta månaders fängelse och tre års förbud att bedriva näringsverksamhet.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE