Alexandra Lyckman

Advokat och delägare

Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå där hon arbetar med familjerätt och brottmål. Hon är särskild inriktad på internationell familjerätt och har uppdrag som ombud, bodelningsförrättare och boutredningsman samt anlitas hon ofta som medlare i familjerättsliga mål.

Alexandra håller föreläsningar och kurser inom sina fokusområden, huvudsakligen om familjerätt och medling och har föreläst för bl a Domstolsakademin, Advokatsamfundet samt på juristutbildningen vid bl a Uppsala Universitet. Alexandra har även medverkat i flera remissyttranden för Advokatsamfundet gällande bl a ändringar i Föräldrabalken.

 Image of

Alexandra Lyckman föreläser på följande kurser

Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Nyhetsdag inom vårdnad, boende och umgänge 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 29 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 29 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN