Alexandra Lyckman

Advokat och delägare

Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå där hon arbetar med familjerätt och brottmål. Hon är särskild inriktad på internationell familjerätt och har uppdrag som ombud, bodelningsförrättare och boutredningsman samt anlitas hon ofta som medlare i familjerättsliga mål.

Alexandra håller föreläsningar och kurser inom sina fokusområden, huvudsakligen om familjerätt och medling och har föreläst för bl a Domstolsakademin, Advokatsamfundet samt på juristutbildningen vid bl a Uppsala Universitet. Alexandra har även medverkat i flera remissyttranden för Advokatsamfundet gällande bl a ändringar i Föräldrabalken.

 Image of

Alexandra Lyckman föreläser på följande kurser

Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Nyhetsdag inom vårdnad, boende och umgänge 2024
Betyg 4.89 av 5.0
Livesändning | Kurslokal
Stockholm 03 Dec 2024 Fåtal platser
Livesändning 03 Dec 2024 Fåtal platser
TILL KURSEN