Välkommen till en nyframtagen nyhetsdag under ledning av Mats Sjösten. Denna nyhetsdag kommer att fokusera på frågor om vårdnad, boende och umgänge i vid bemärkelse.

Du kommer att få en uppdatering och fördjupning inom det aktuella frågorna såväl materiellt som processuellt. Under dagen kommer du att få kunskap om den senaste och mest relevanta lagstiftningen inom familjerätten och processrätten samt hur du tillämpar den i ditt arbete.

Kursen kommer dessutom att ge dig en överblick och information om vad som är på gång inom aktuella familjerättsliga och processrättsliga frågor. Utgångspunkten för nyhetsdagen är aktuell lagstiftning, aktuella avgöranden från domstol och andra uppmärksammade händelser inom familjerätten kopplat till vårdnad, boende och umgänge.

Under nyhetsdagen behandlas bland annat

  • Brottsoffermyndighetens projekt om barn som utsatts för våld
  • Nya domstolsavgöranden gällande vårdnad, boende, umgänge
  • Underhållsbidrag och ersättning för resekostnader vid umgänge

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se nyhetsdagens innehåll i detalj.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Härigenom sker utbyte av erfarenheter och reflektioner bl.a. på utvecklingen av domstolspraxis.

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig till advokater och andra jurister som sysslar med familjerätt men även till domare som i sin yrkesutövning sysslar med familjerätt och familjerättssekreterare.

Nyhetsdagen utgår från aktuellt material och aktuell kunskap. Agendan för nyhetsdagen kan därför inte att fastställas slutgiltigt förrän kort tid före kursen.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Pågående och avslutande utredningar, m.m. inom familjerättens och närliggande område. Brottsoffermyndighetens projekt om barn som utsatts för våld. Nytt från MFoF.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ny lagstiftning gällande främst vårdnad, boende och umgänge. Nya domstolsavgöranden gällande vårdnad, boende, umgänge samt underhållsbidrag och ersättning för resekostnader vid umgänge. Diskussion om dessa betydelse på rättstillämpningen.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Fortsättning från pass II.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Nya domstolsavgöranden avseende verkställighet av domstols dom och beslut om vårdnad, boende och umgänge. Diskussion.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Göteborg

12 Dec 2022

Livesändning

Platser finns

On Demand
T.o.m. 12 Jan 2023

Kurslokal:
Scandic Rubinen

Fåtal platser

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

14 Dec 2022

Livesändning

Fullbokat

Kurslokal:
Scandic Anglais

Fullbokat

On Demand
T.o.m. 14 Jan 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 12 och 14 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Mats Sjösten
Lagman
Läs mer