AnnaMaria Westregård

Juris. doktor

Annamaria Westregård är juris doktor och docent i arbetsrätt och en av Sveriges främsta forskare inom arbetsrätten. Annamarias forskningsfält är integritetsfrågor i arbetslivet, drogtester och rehabilitering, crowd workers, GIG economy och egenanställda. Annamaria har också en bakgrund som jurist hos arbetsmarknadens parter. Hennes specialitet är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.


Hur uppfattas Annamaria av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,92 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,10 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

AnnaMaria Westregård föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | Rehabilitering
Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 22 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN