Annica Östh - Föreläsare på 

Annica Östh

Rehabiliterinsspecialist

Annica är rehabiliteringsspecialist med stor erfarenhet av sjukfrånvaro och ledarskap både ur individ och ledningsperspektiv. Hon har lång erfarenhet av att arbeta både på strategiskt och operativt med sjukfrånvaro, vilket innebär både coachning av chefer och HR och även stöd och rådgivning i individärenden.

Annica har bakgrund från både försäkringskassan, arbetsförmedlingen och företagshälsovården där hon arbetat som rehabkoordinator och med ledarutveckling. Annica har även själv arbetat som linjechef och avdelningschef. Tidigare uppdrag har varit både i privat näringsliv och offentlig sektor med konsulttjänster, ledarutveckling, utbildningar, handledning och coachning för chefer och ledningsgrupp inom sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Relaterat

Relaterad information

Ledarskap, HR och personal

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser inom området

Hitta fler kurser inom Ledarskap, HR och personal.

Sök utbildningar