Åsa Erlandsson

Advokat

Advokaten Åsa Erlandsson, delägare vid Setterwalls Advokatbyrå, har jobbat med arbetsrätt för arbetsgivare i snart 20 år. Åsa var under flera år också VD för Setterwalls och ägnade mycket tid åt att jobba praktiskt med HR och arbetsrättsliga frågor. Åsas praktik täcker alla delar av arbetsrätten, allt från dagliga frågeställningar om t.ex. arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar (inklusive frågor om skydd för arbetsgivarens verksamhet, konkurrensklausuler och sekretess), omstruktureringar och företagsförsäljningar till arbetsrättsliga tvister inför domstol. Ett särskilt intresseområde är diskrimineringsfrågor.


”Mycket nöjd med kursen. Bäst var kursledaren – pedagogisk och gjorde arbetsrätten lätt och rolig.”

”Mycket kunnig och entusiasmerande kursledare!”


Åsa är en flitigt anlitad föreläsare och engagerad debattör inom arbetsrättsliga ämnen. Hon är också styrelseledamot i Sveriges Advokatsamfund och är ledamot i Stockholms Handelskammares fullmäktige.

 

 Image of

Åsa Erlandsson föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2024
Betyg 4,64 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 06 Mar 2024 Platser finns
Göteborg 07 Mar 2024 Platser finns
Stockholm 13 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 13 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nya regler i lagen om anställningsskydd – ett år senare
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 05 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 05 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 28 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 28 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 28 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Arbetsrättsliga nyheter 2023
Betyg 4,88 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 22 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 20 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Semesterlagen i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 04 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2023
Betyg 4,64 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 08 Nov 2023 Fåtal platser
Malmö 09 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 30 Nov 2023 Fullbokat
Livesändning 30 Nov 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 28 Feb 2024 Fullbokat
Stockholm 14 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 14 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 13 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN