Åsa Erlandsson

Advokat

Advokaten Åsa Erlandsson, delägare vid Setterwalls Advokatbyrå, har jobbat med arbetsrätt för arbetsgivare i snart 20 år. Åsa var under flera år också VD för Setterwalls och ägnade mycket tid åt att jobba praktiskt med HR och arbetsrättsliga frågor. Åsas praktik täcker alla delar av arbetsrätten, allt från dagliga frågeställningar om t.ex. arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar (inklusive frågor om skydd för arbetsgivarens verksamhet, konkurrensklausuler och sekretess), omstruktureringar och företagsförsäljningar till arbetsrättsliga tvister inför domstol. Ett särskilt intresseområde är diskrimineringsfrågor.


”Mycket nöjd med kursen. Bäst var kursledaren – pedagogisk och gjorde arbetsrätten lätt och rolig.”

”Mycket kunnig och entusiasmerande kursledare!”


Åsa är en flitigt anlitad föreläsare och engagerad debattör inom arbetsrättsliga ämnen. Hon är också styrelseledamot i Sveriges Advokatsamfund och är ledamot i Stockholms Handelskammares fullmäktige.

 

 Image of

Åsa Erlandsson föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Nya regler i LAS 2022 – de viktigaste förändringarna i korthet
E-kurs

E-kursen ger dig en överblick av förändringarna och hur de påverkar nuvarande regelverk och din verksamhet, inklusive vilka övergångsbestämmelser som gäller.

LÄS MER
Arbetsrätt | HR
Arbetsrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand

Malmö 08 mar 2023

Göteborg 09 mar 2023

Stockholm 14 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Arbetsrättsliga nyheter 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 23 nov 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 09 nov 2022 Fåtal platser

Malmö 10 nov 2022 Fåtal platser

Stockholm 01 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022
Kurslokal

Stockholm 27 sep 2022 Fåtal platser

Göteborg 12 okt 2022

Malmö 19 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN