Åsa Erlandsson

Advokat

Advokaten Åsa Erlandsson, delägare vid Setterwalls Advokatbyrå, har jobbat med arbetsrätt för arbetsgivare i snart 20 år. Åsa var under flera år också VD för Setterwalls och ägnade mycket tid åt att jobba praktiskt med HR och arbetsrättsliga frågor. Åsas praktik täcker alla delar av arbetsrätten, allt från dagliga frågeställningar om t.ex. arbetsmiljö, anställningsavtal och uppsägningar (inklusive frågor om skydd för arbetsgivarens verksamhet, konkurrensklausuler och sekretess), omstruktureringar och företagsförsäljningar till arbetsrättsliga tvister inför domstol. Ett särskilt intresseområde är diskrimineringsfrågor.


”Mycket nöjd med kursen. Bäst var kursledaren – pedagogisk och gjorde arbetsrätten lätt och rolig.”

”Mycket kunnig och entusiasmerande kursledare!”


Åsa är en flitigt anlitad föreläsare och engagerad debattör inom arbetsrättsliga ämnen. Hon är också styrelseledamot i Sveriges Advokatsamfund och är ledamot i Stockholms Handelskammares fullmäktige.

 

 Image of

Åsa Erlandsson föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 08 Mar 2023 Platser finns
Göteborg 09 Mar 2023 Platser finns
Stockholm 14 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 14 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Arbetsrättsliga nyheter 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Nov 2022 Fåtal platser
Livesändning 23 Nov 2022 Fåtal platser
On demand T.o.m. 23 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Arbetsrättslig nyhetsdag 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 09 Nov 2022 Fåtal platser
Malmö 10 Nov 2022 Fåtal platser
Stockholm 01 Dec 2022 Fullbokat
Livesändning 01 Dec 2022 Fåtal platser
On demand T.o.m. 01 Jan 2023 Platser finns
Stockholm 19 Dec 2022 Platser finns
Livesändning 19 Dec 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Jan 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand
On demand T.o.m. 27 Okt 2022 Platser finns
Stockholm 14 Nov 2022 Platser finns
Livesändning 14 Nov 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN