Sveriges främsta föreläsare

90 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Vår återkommande och uppskattade nyhetsdag för dig som jobbar med HR eller har personalansvar, med ständigt nöjda och återkommande deltagare. BG Institute har privilegiet att som kursledare ha en av de bästa arbetsrättsadvokaterna i Sverige, Åsa Erlandsson, som kommer att uppdatera dig med det senaste inom arbetsrätten.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,89 av 5,0 ⭐


Under dagen får du en bred uppdatering inom arbetsrätten och en särskild fördjupning inom de områden som är mest aktuella. Du får kunskap om den allra senaste lagstiftningen inom arbetsrätten och hur du tillämpar den i ditt arbete.

Kursen ger dig en överblick av vad som är på gång inom det arbetsrättsliga området, med ett mycket praktiskt perspektiv. Vi pratar om ”hard facts” som nya lagar, regler och rättsfall. Men vi pratar också om trender på arbetsmarknaden.


Åsa är sakkunnig och duktig. Hon skapar intresse och engagemang.

Lisa, kursdeltagare november 2023


Alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför att fastställas närmare inpå kursdagen.

Nyhetsdagen kommer bland annat att fokusera på:

 • Individuell och kollektiv arbetsrätt, nya regler om omställning etc
  • Ny lag om stöd vid korttidsarbete, genomförande av direktiv om minimilöner och rättspraxis om arbetsskadeförsäkring mm
 • Diskriminering, arbetsmiljö, arbetskraftsinvandring
  • Förslag ny regelstruktur Arbetsmiljöverket, ett utvidgat arbetsmiljöansvar och direktiv/tilläggsdirektiv om behovsprövad arbetskraftsinvandring mm
 • EU-rätt och domar från underrätter
  • Förslag direktiv om bättre villkor för plattformsarbetare, dagsböter till HR-specialist som gav varning, villkorlig dom för anställda vid HVB-hem, reprimand mm till företag för bakgrundskontroll mm
 • Aktuella domar från EU-domstolen och Arbetsdomstolen

Målgrupp:

Nyhetsdagen vänder sig till dig som är HR-chef, personalchef eller personalansvarig, förhandlare, ombudsman eller som i annan roll har erfarenhet inom arbetsrättens område

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Är du intresserad av att delta under våren 2024? Arbetsrättslig nyhetsdag 2024 hittar du här.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Den individuella arbetsrätten (bl a klargörande av ”nya” regler om dygnsvila)
 • Kollektiv arbetsrätt (bl a om skadeståndsansvaret vid vild strejk)
 • Sjukdom och arbetsskada (bl a nya avgöranden om arbetsskada vid distansarbete)

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Diskriminering, föräldraledighet mm (bl a om förslag försäkringsskydd för gravida)
 • Arbetsmiljö mm (bl a ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd och översyn av reglerna om entreprenörsansvar)
 • Arbetskraftsinvandring (nya regler för högkvalificerad arbetskraftsinvandring, skärpt försörjningskrav mm)
 • EU-rätt (t ex om lönetransparensdirektivet, nya regler om hållbarhetsrapportering ur ett arbetsrättsligt perspektiv, minimilönedirektivet och direktivet om plattformsarbete)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Domar från EU-domstolen
 • Domar från Arbetsdomstolen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Domar från Arbetsdomstolen (forts)
 • Andra intressanta domar (bl a om anställdas ansvar vid arbetsmiljöbrott)

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Åsa Erlandsson
Advokat
Läs mer