Bo Nordlund

Tekn. doktor

Bo Nordlund är tekn. doktor, samt redovisnings- och värderingsspecialist på fastigheter hos BREC AB. Han är författare och medförfattare till ett antal artiklar och rapporter inom ämnet, bland annat: Sabo – Rapport med vägledning avseende tänkbara synergieffekter vid nyproduktion av bostäder.


Hur uppfattas Bo av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,70 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Bo Nordlund föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Finansiell ekonomi | Redovisning
Värdering av fastighetsföretag
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Maj 2023 Fåtal platser
Livesändning 16 Maj 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 16 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Fastighetsbeskattning | Fastighetsrätt | Finansiell ekonomi
Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 07 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Fastighetsrätt | Redovisning | Skatterätt
Komponentavskrivningar för fastigheter
On demand
On demand T.o.m. 31 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN