Välkommen till en högaktuell kurs med Peter Malmqvist och Bo Nordlund.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,58 av 5,0 ⭐


Kursen går igenom olika värderingssituationer, olika värdebegrepp och olika modeller/tekniker för att värdera företag. Inriktningen är mera specifikt mot frågor som uppkommer vid analys och värdering av fastighetsföretag.

Som deltagare får du kunskap om

  • Olika värderingssituationer och värdebegrepp – vad som avses med ett värde
  • Olika värderingsmetoder och tillvägagångssätt vid värdering av fastighetsföretag
  • Skillnader och likheter vid fastighetsvärdering och värdering av fastighetsföretag
  • Analys- och tillämpningsfrågor vid värdering av fastighetsföretag

Syfte/mål med utbildningen

Deltagarna ska få en djupare förståelse för vad som söks i olika värderingssituationer (värdebegrepp) och vad som avses med företagsvärde i olika situationer med speciell inriktning mot fastighetsföretag. Dessutom ska olika frågor tas upp kopplat till den analys som behöver göras med grund i ett fastighetsföretags årsredovisning för att bedöma hur värderingsmodeller ska tillämpas vid värdering av fastighetsföretag.

Målgrupp

Finansanalytiker som har intresse av fastighetsbranschen, fastighetsvärderare, revisorer, finans- och ekonomichefer i fastighetsbolag.

Nivå

Den som går kursen bör ha allmänna insikter i olika värderingssituationer och tillämpning av olika värderingsmodeller samt kunskap om vanligt förekommande redovisnings- och analysfrågor i fastighetsföretag

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Inledning – Olika värderingssituationer och olika värdebegrepp
Marknadsvärde, verkligt värde, individuellt avkastningsvärde, inneboende värde mm

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Olika värderingsmetoder (jämförande värdering, avkastningsbaserade värderingar etc)
Hur görs fastighetsvärderingar? Hur görs företagsvärderingar?
Likheter – skillnader
Vad avses med fria kassaflöden i en värdering?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Genomgång av en årsredovisning för noterat fastighetsbolag i jakt på information som kan användas vid värdebedömningen. Andra informationskällor som är nödvändiga.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Case: Kassaflödesvärdering av fastighetsbolag

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 16 Jun 2023

On Demand
T.o.m. 16 Jun 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 16 maj 2023 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Bo Nordlund
Tekn. doktor
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Peter Malmqvist
Finansanalytiker
Läs mer