BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en högaktuell kurs med Peter Malmqvist och Bo Nordlund.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,58 av 5,0 ⭐


Kursen går igenom olika värderingssituationer, olika värdebegrepp och olika modeller/tekniker för att värdera företag. Inriktningen är mera specifikt mot frågor som uppkommer vid analys och värdering av fastighetsföretag.

Som deltagare får du kunskap om

  • Olika värderingssituationer och värdebegrepp – vad som avses med ett värde
  • Olika värderingsmetoder och tillvägagångssätt vid värdering av fastighetsföretag
  • Skillnader och likheter vid fastighetsvärdering och värdering av fastighetsföretag
  • Analys- och tillämpningsfrågor vid värdering av fastighetsföretag

Syfte/mål med utbildningen

Deltagarna ska få en djupare förståelse för vad som söks i olika värderingssituationer (värdebegrepp) och vad som avses med företagsvärde i olika situationer med speciell inriktning mot fastighetsföretag. Dessutom ska olika frågor tas upp kopplat till den analys som behöver göras med grund i ett fastighetsföretags årsredovisning för att bedöma hur värderingsmodeller ska tillämpas vid värdering av fastighetsföretag.

Målgrupp

Finansanalytiker som har intresse av fastighetsbranschen, fastighetsvärderare, jurister, revisorer, finans- och ekonomichefer i fastighetsbolag.

Nivå

Den som går kursen bör ha allmänna insikter i olika värderingssituationer och tillämpning av olika värderingsmodeller samt kunskap om vanligt förekommande redovisnings- och analysfrågor i fastighetsföretag

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Inledning – Olika värderingssituationer och olika värdebegrepp
Marknadsvärde, verkligt värde, individuellt avkastningsvärde, inneboende värde mm

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Olika värderingsmetoder (jämförande värdering, avkastningsbaserade värderingar etc)
Hur görs fastighetsvärderingar? Hur görs företagsvärderingar?
Likheter – skillnader
Vad avses med fria kassaflöden i en värdering?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Genomgång av en årsredovisning för noterat fastighetsbolag i jakt på information som kan användas vid värdebedömningen. Andra informationskällor som är nödvändiga.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Case: Kassaflödesvärdering av fastighetsbolag

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

14 Maj 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 14 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Bo Nordlund
Tekn. doktor
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Peter Malmqvist
Finansanalytiker
Läs mer