Carl Durling

Arbetsrättsjurist

Carl Durling är arbetsrättsjurist och biträdande chefsjurist på Arbetsgivarverket. Han har sedan drygt 20 år fört arbetsrättsliga processer i tingsrätt och Arbetsdomstolen. Ett par av dessa har avsett skiljande från anställning efter säkerhetsprövning.

 Image of

Carl Durling föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Säkerhetsskyddslagstiftningen utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Mot bakgrund av det alltmer osäkra omvärldsläget med exempelvis krig i vårt närområde, förhöjt terroristhot och grov gängbrottslighet som ökat, har säkerhetsskyddsfrågor kommit att bli alltmer aktuellt.

LÄS MER