Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande inom juridik

Auktoriserat utbildningsföretag

Mot bakgrund av det alltmer osäkra omvärldsläget med exempelvis krig i vårt närområde, förhöjt terroristhot och grov gängbrottslighet som ökat, har säkerhetsskyddsfrågor kommit att bli alltmer aktuellt.

Detta rör såväl offentlig som privat verksamhet och gör att allt fler verksamheter säkerhetsklassats eller höjer säkerhetsklassningen för vissa delar av sin verksamhet och därmed vissa befattningar. Det får i sin tur arbetsrättsliga konsekvenser för såväl anställda som arbetssökande.

Därför är det av vikt att fler HR personal, advokater, jurister, anställda förhandlare och jurister på arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer sätter sig in i dessa frågeställningar och får en grundläggande kunskap kring säkerhetsskyddsfrågor och vilka utmaningar som finns med detta ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Hur en säkerhetsskyddsklassning av personal går till
  • Vilka utmaningar som finns med dagens lagstiftning utifrån olika arbetsrättsliga situationer
  • En genomgång av relevant praxis på området
  • Vilka av dessa utmaningar det är tänkt att den pågående utredningen om förändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen ska lösa

Målgrupp:

HR-personal, Personalvetare, Ombudsmän/förhandlare, Förbundsjurister och Advokater.

Förkunskaper/nivå:

Viss arbetsrättslig förkunskap kring bland annat anställningsskyddsfrågor

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

  • Introduktion
  • Hur går en säkerhetsskyddsklassning till
  • Vilka utmaningar finns med dagens regelverk
  • Genomgång av relevant praxis
  • Vilka av dessa utmaningar är den pågående utredningen om förändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen tänkta att lösa
  • Avslutning: Sammanfattande analys och slutsatser

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen spelades in i maj 2024 och är cirka 1 timme plus kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Carl Durling
Arbetsrättsjurist
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Heléne Robson
Chefsjurist
Läs mer