Carl-Gustaf Hagander

Fd. tekniskt råd vid MÖD

Carl-Gustaf Hagander är tidigare tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen och har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län. Carl-Gustaf har gett ut boken PBL: En handbok om nya PBL och samhällsbyggande, den senaste upplagan 2020.

 Image of

Carl-Gustaf Hagander föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt
Plan och bygglagen möter Miljöbalken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen ger ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

LÄS MER