Carl Lebeck

Jur. dr.

Jur.dr. i offentlig rätt, Stockholms Universitet (2020), LL.M. Harvard Law School (2007) M.Jur. Oxford University (2006), Jur.kand. Stockholms Universitet (2005). Carl Lebeck har lång erfarenhet av undervisning och forskning i stats-, förvaltnings- och EU-rätt vid universitet och högskolor. Han har bl.a. publicerat Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten (2018) och Konstitutionella gränser för tillämpning av överstatlig rätt (2019, ak. avh) samt ett stort antal artiklar i rättsvetenskapliga tidskrifter.

 Image of

Carl Lebeck föreläser på följande kurser

Migrationsrätt | Offentlig rätt
Omprövning, ändring och återkallelse av migrationsrättsliga beslut
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Kursen behandlar reglerna kring att ompröva (gynnande) beslut i migrationsrätten.

LÄS MER