Christina Norlander

Lantmätare

Christina Norlander jobbar sedan 2019 som fastighetsrättslig expert på Söllscher Lantmäterikonsult AB med uppdrag inom fastighetsrätt, exploatering och markförhandling.

Christina har många års erfarenhet av lantmäterifrågor inom såväl statligt som kommunalt lantmäteri samt från privata sektorn som projektutvecklare för nybyggnation av bostäder.

 Image of

Christina Norlander föreläser på följande kurser