Christina Norlander

Lantmätare

Christina Norlander jobbar sedan 2019 som fastighetsrättslig expert på Söllscher Lantmäterikonsult AB med uppdrag inom fastighetsrätt, exploatering och markförhandling.

Christina har många års erfarenhet av lantmäterifrågor inom såväl statligt som kommunalt lantmäteri samt från privata sektorn som projektutvecklare för nybyggnation av bostäder.

 Image of

Christina Norlander föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering | PBL
Fastighetsförteckningar - problem och lösningar
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 15 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN