Christopher Tehrani

Advokat

Christopher Tehrani är partner på Advokatfirman Schjödt. Christopher är specialiserad på IP-tvister och företräder ofta klienter i större pan-europeiska rättegångar och skiljeförfaranden rörande bl.a. patent, företagshemligheter, varumärken och upphovsrätt. Christopher anlitas också ofta av klienter inom Life Sciences-sektorn för regulatorisk rådgivning. Därutöver arbetar Christopher också med strategier inom IP och uppbyggnad av immaterialrättsligt skydd.


Hur uppfattas Christopher av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Christopher är rekommenderad av flertal ledande rankningsinstitut inom immaterialrättens område och i synnerhet för patenträttsliga processer. Han är utsedd som svensk expert inom internationella AIPPI:s stående kommittee för patent. Christopher är dessutom styrelseledamot i den Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG).

 Image of

Christopher Tehrani föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Immaterialrätt
IPR vid företagsförvärv
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 16 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN