Daniel Berger

Advokat

Daniel Berger är advokat vid Next Advokater och är specialiserad inom kommersiell tvistlösning. Han har en bakgrund inom domstolsväsendet och anslöt till Next Advokater efter att närmast ha tjänstgjort i Högsta domstolen. Hos Next Advokater har han regelbundet sedan fem år tillbaka arbetat tillsammans med Magnus Tonell i ärenden rörande företagshemligheter.

 Image of

Daniel Berger föreläser på följande kurser