Elisabet Rothlieb

Advokat

Elisabet Rothlieb är advokat och delägare på advokatbyrån Rothlieb som hon startade år 2020. Elisabet Rohtlieb har gedigen kunskap inom familjerätt och har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge.


Hur uppfattas Elisabet av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,82 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Elisabet Rothlieb föreläser på följande kurser

Straffrätt
LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 12 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Straffrätt
Dagens och morgondagens LVU – lagstiftning, praxis och etiska dilemman
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 23 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN