Elisabet Rothlieb

Advokat

Elisabet Rothlieb är advokat och delägare på advokatbyrån Rothlieb som hon startade år 2020. Elisabet Rohtlieb har gedigen kunskap inom familjerätt och har många års erfarenhet av att arbeta som ombud i familjerättsliga tvister rörande exempelvis vårdnad, boende och umgänge.


Hur uppfattas Elisabet av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,82 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Elisabet Rothlieb föreläser på följande kurser

Familjerätt | Offentlig rätt | Straffrätt
LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom
Betyg 4,68 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 28 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 28 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 28 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Familjerätt | Offentlig rätt | Straffrätt
Dagens och morgondagens LVU – lagstiftning, praxis och etiska dilemman
On demand
On demand T.o.m. 23 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN