Emilia Lundberg

Advokat

Advokaten Emilia Lundberg, Advokatfirman Lundberg & Gleiss. Emilia inledde sin karriär som processande ombud på advokatfirman Wistrand i Stockholm och fortsatte sedan som rådman på Södertörns och Attunda tingsrätter där hon bland annat var konkursdomare. Efter en tid som avdelningschef på tingsrätten lämnade hon domaryrket och år 2017 var hon med och startade en advokatbyrå helt inriktad på skiljedomaruppdrag. Emilia är en ofta anlitad föreläsare inom processrätt och har också publicerat ett stort antal artiklar om skiljedomsrätt.


Hur uppfattas Emilia av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,77 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,68 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Emilia Lundberg föreläser på följande kurser