Emma Norburg

Advokat, delägare och styrelseordförande

Emma Norburg är advokat, delägare och styrelseordförande på DLA Piper i Sverige där hon huvudsakligen arbetar med aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och bolagsrättslig rådgivning. Emma har stor erfarenhet av börsnoteringar, emissioner av olika slags finansiella instrument och av offentliga uppköpserbjudanden. Hon biträder löpande börsnoterade företag aktiemarknadsrättliga och bolagsrättsliga frågor såsom frågor rörande bolagsstämmor, bolagsstyrning, informationsgivning, styrelsearbete, ersättningar och incitamentsprogram.

 Image of

Emma Norburg föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | Företagsledning | M&A
Riktade emissioner och närståendefrågor i börsnoterade bolag
On demand
On demand T.o.m. 26 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN